Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Kompleksowa terapia dzieci z autyzmem - główne założenia Programu SOTIS

Małgorzata Chmielewska, Anna Maciejczuk

 

Co rozumiemy pod sformułowaniem Kompleksowość Terapii?

Kompleksowość w terapii to zintegrowane podejście łączące w sobie różnorodne oddziaływania terapeutyczne, w tym psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjno-stymulacyjne, mające na celu całościową pomoc, nie tylko dziecku z autyzmem, lecz także całej jego rodzinie i osobom z nim współpracującym.

Dlaczego kompleksowe podejście powinno być otwarte?

Otwartość podejścia kompleksowego oznacza: możliwość rozwijania go w miarę nabywania nowej wiedzy i doświadczenia, uzupełnianie go o elementy niezbędne dla konkretnego dziecka i możliwość indywidualnego traktowania każdego z podopiecznych. W Programie SOTIS wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie z certyfikowanych szkoleń w wiodących metodach terapeutycznych, m.in. podejściu rozwojowym TEAACCH, elementach podejścia behawioralnego i podejść społecznych oraz wielu innych. Inspiracją dla nas są również nasze kontakty międzynarodowe.

 

Dlaczego rodzina pełni kluczową rolę w terapii?

Dziecko przebywa na terenie ośrodka zaledwie kilka godzin dziennie. Pozostały czas spędza z rodziną: rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, czasem wolontariuszami czy opiekunkami. Aby terapia była skuteczna, rodzina i osoby współpracujące muszą aktywnie w niej uczestniczyć, rozumieć, co dzieje się z dzieckiem, umieć z nim pracować, na bieżąco śledzić jego postępy i wykorzystywać je poza ośrodkiem. To dzięki rodzinie umiejętności dziecka mogą zostać przeniesione do domu, a następnie na plac zabaw, do przedszkola, na czas zakupów w sklepie czy wizyty u lekarza.

 

Sfery oddziaływań w terapii autyzmu

 

Podstawą Programu SOTIS jest nawiązanie bezpiecznej, pełnej akceptacji i zrozumienia, ale jednocześnie jasnej i przewidywalnej relacji z dzieckiem. Terapeuta jest nie tylko nauczycielem dziecka, lecz także jego przyjacielem i „kompanem” w zabawie; rozumie jego potrzeby i trudności, akceptuje dziecko, jego tempo nauki, pomaga mu i jednocześnie wspiera w rozwoju.

 

Jednym z elementów nawiązywania relacji jest zabawa, która stanowi również nieodłączny element rozwoju emocjonalnego dziecka. Zabawa pokazuje, że kontakt z drugim człowiekiem jest przyjemny, interesujący i daje wiele radości. To dzięki niej rozwijamy zainteresowania i zasoby dziecka. Poprzez zabawę dziecko poznaje świat i uczy się panujących w nim reguł.

 

Kolejnym elementem Programu SOTIS, są oddziaływania stymulacyjne mające wpływ na funkcje neurofizjologiczne, sensoryczne i sposób przetwarzania bodźców. Stymulacja sensoryczna usprawnia integrację doznań zmysłowych, redukuje również napięcie i obniża liczbę zachowań trudnych. Zmniejsza także liczbę zachowań stereotypowych i autostymulacyjnych, tak często występujących u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zwiększa też świadomość własnego ciała oraz poprawia koordynację i sprawność ruchową.

Niezwykle istotną sferą oddziaływania jest również edukacja. Ma ona na celu rozwijanie mocnych stron dziecka i wyrównywanie jego deficytów. Obszary, które wymagają szczególnego zaopiekowania, to między innymi: umiejętności uczenia się i koncentracji uwagi, naśladowanie, motoryka mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa i zdolności przestrzenne, percepcja, czynności poznawcze i rozumienie mowy, mowa i komunikacja, umiejętności przedszkolne i wczesnoszkolne, twórczość i ekspresja przez ruch, samoobsługa i kompetencje społeczne, a także sprawność fizyczna.

W Programie SOTIS, szczególnie dużą wagę przywiązujemy do nauki mowy i komunikacji. Naszym celem jest wyposażenie dziecka w narzędzia pozwalające mu na dokonywanie wyboru i samostanowienia o sobie. Równolegle z ćwiczeniami logopedycznymi pracujemy nad wzbudzeniem i zrozumieniem intencji komunikacyjnej. Chcemy, by nasze dzieci nie tylko mówiły, ale przede wszystkim komunikowały się, chcemy, by rozumiały, jak ważna i przyjemna może być rozmowa z drugim człowiekiem.

Nietypowe i często dość trudne dla otoczenia zachowania, są wpisane w specyfikę osób z autyzmem. My się ich nie boimy! Wiemy, że każde z nich pełni jakąś funkcję, ma znaczenie i służy przekazaniu nam informacji. W PROGRAMIE SOTIS, staramy się zrozumieć dziecko i jego zachowania, szukamy przyczyn i rozwiązań. Dzięki specjalnym strategiom rozładowywania napięcia, nasze dzieci dzień po dniu uczą się nad sobą panować, nabywają umiejętności pozwalające im radzić sobie z trudnościami i lepiej rozumieć otaczający je świat. Stają się coraz bardziej świadome własnych potrzeb, preferencji, lepiej rozumieją siebie i innych.

Kiedy myślimy o przyszłości naszych podopiecznych, na pierwszy plan zawsze wysuwają się samodzielność i kompetencje społeczne. Mając pod swoją opieką zarówno dzieci, nastolatków, jak i dorosłych wiemy, że to właśnie ta sfera wyznacza ich życiową drogę. Zależy nam, żeby wyrośli na jak najbardziej samodzielnych dorosłych, by potrafili pracować, zatroszczyć się o siebie i najbliższe otoczenie. Marzy nam się, aby jak najwięcej naszych podopiecznych założyło własne rodziny.

Kolejnym ważnym elementem Programu SOTIS są relacje rówieśnicze. Dziecko z autyzmem także w tym obszarze ma specjalne potrzeby. Z jednej strony wiemy, jak bardzo ich potrzebuje, z drugiej widzimy, jak ogromną sprawiają mu trudność. Dlatego właśnie stałym elementem zajęć jest terapia grupowa. Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się komunikacji i zabawy z rówieśnikami, poznają zasady zachowania i funkcjonowania w grupie.

Kompleksowość Programu SOTIS obejmuje także rozwój ruchowy dziecka, zwiększenie świadomości własnego ciała, poprawę praksji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki ćwiczeniom i wysiłkowi fizycznemu nasi podopieczni znajdują upust swojej energii, czują się silni i sprawni, nie boją się wyzwań, lepiej koncentrują się na zadaniach i są spokojniejsi.

Dużym wyzwaniem dla rodziców jest także organizacja czasu wolnego dla ich dzieci. To kolejny punkt, w którym zaangażowanie i współpraca z rodzinami stanowią podstawę oddziaływań. Dzięki dobrej znajomości programu terapeutycznego rodzice z łatwością mogą aranżować zabawy i bloki samodzielnej pracy. Ważne, by dziecko w tym czasie wykorzystywało zdobytą wiedzę, by poszerzało repertuar zachowań i aktywności, by przenosiło wszystkie umiejętności na środowisko domowe i czerpało z nich radość.

Dodatkowym elementem kompleksowej terapii jest często także racjonalnie stosowana (po zdiagnozowanej przez lekarzy potrzebie) dieta i farmakoterapia. Znając specyficzne potrzeby naszych podopiecznych, chętnie współpracujemy z rodzicami, którzy je stosują. Wspieramy ich i dopingujemy. W miarę możliwości ułatwiamy kontakt i nawiązujemy współpracę ze specjalistami w tych dziedzinach.

Program SOTIS to prawie 10 lat doświadczeń w intensywnej terapii dzieci z autyzmem. Jako nieliczni w kraju mamy szerokie kontakty międzynarodowe i prowadzimy programy naukowo-badawcze. Prezentujemy nasze osiągniecia w kraju i za granicą. Program SOTIS jest superwizowany przez zewnętrznych ekspertów i nieustannie rozwijany przez powołane w tym celu zespoły merytoryczne. A wszystko w jednym celu – aby terapia dzieci z autyzmem była jak najskuteczniejsza!

Szukaj w bazie wiedzy:
Podpowiedź: aby wyszukać odmiany danego słowa użyj `*` np.: wpisując `auty*` system wyszuka słowa: autyzm, autystyczny, autyzmowi itp. Możesz wpisać więcej jak jedno słowo. Minimalna długość słowa brana pod uwagę przy wyszukiwaniu to 3. Podczas szukania brane są pod uwagę wszystkie kategorie.
Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z autyzmem czy Przedszkole Integracyjne? Poradnik dla dociekliwego rodzica
Kompleksowa terapia dzieci z autyzmem - główne założenia Programu SOTIS
Artykułów: 2, strony:  1 
2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone