Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Konsultacje dietetyczne i mikrobiologiczne

Zapraszamy na konsultacje dietetyczne i mikrobiologiczne
 
Konsultacje prowadzi Anna Romaniuk,  która jest mikrobiologiem, immunologiem i psychodietetykiem.
Koszt konsultacji to 150 PLN.
Zapisy:  tel.  667 688 377, email: diagnoza@sotis.pl
 
Badania nad możliwym związkiem nasilenia objawów charakterystycznych dla dzieci z  diagnozą ze spektrum autyzmu z zaburzeniami przewodu pokarmowego w ostatnich latach zyskały na popularności. Niektórzy badacze* zajmujący się tą problematyką sugerują,  że istnieje pozytywny związek między funkcjonowaniem przewodu pokarmowego a nasileniem objawów niepożądanych  u dzieci z trudnościami rozwojowymi.  U dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dysfunkcje przewodu pokarmowego mogą przejawiać się zwiększoną drażliwością, napadami złości, agresywnym zachowaniem, zaburzeniami snu  i wycofaniem społecznym (Mayer E.A., Padua D., Tillisch K., 2014). 
 
Lekarze Barbara O. McElhanon, Courtney McCracken, Saul Karpe, and William G. Sharp, autorzy przeprowadzonej w roku 2014 metaanalizy badań nad zaburzeniami trawienia podają, że ryzyko wystąpienia zburzeń trawienia u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  może być nawet  pięciokrotnie wyższe w porównaniu z dziećmi bez zaburzeń rozwoju.  Ryzyko to może być wyższe w przypadku dzieci, które jedzą wybiórczo - u niektórych dzieci z autyzmem obserwuje się preferencyjne jedzenie produktów mącznych i  wysoko przetworzonych, z równoczesną niechęcią do  spożywania owoców, warzyw i białka (McElhanon et al., 2014).
 
Niestety, problemy trawienne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu bywają  bagatelizowane. Na dzień dzisiejszy nie ma nie ma bezpośrednich dowodów empirycznych wskazujących, że selektywne jedzenie ma wpływ na zwiększone ryzyko występowania zaburzeń rozwoju i/lub ograniczenie tempa wzrostu. 
 
Należy też podkreślić, że główną terapią dla dzieci ze spektrum autyzmu jest terapia psychologiczno-pedagogiczna w wymiarze ok. 25h/tygodniowo w oparciu o metody zweryfikowane naukowo połączona z opieką medyczną. Wraz z rozwojem wiedzy terapie mikrobiologiczne i interwencje dietetyczne wspomagające terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu budzą ostatnio wiele nadziei ale i kontrowersji (Gilbert, J.A., Krajmalnik-Brown, R., Porazinska, D.L., Weiss, S.J., Knight, R., 2013). W szczególności diety eliminujące prawdopodobne źródło opiatów jakim jest gluten i kazeina, które mogą poprawiać funkcjonowanie u pewnej grupy dzieci ze spektrum autyzmu, wciąż nie znalazły dowodów naukowych na ich skuteczność (Pennesi, C.M. Klein, L.C., 2012). Istnieją natomiast pierwsze badania wskazujące, że dzieci ze spektrum mają uszkodzone enzymy rąbka szczotkowego odpowiedzialne za prawidłowe trawienie glutenu i kazeiny (dipeptydal peptidase deficiency) (Hunter, L.C., O’Hare, A., Herron, W.J., Fisher, L.A., Jones, G.E., 2003). Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą również cierpieć na różnego rodzaju dysbiozy jelitowe, co z kolei jest przyczyną tzw. cieknącego jelita umożliwiającego penetrację niestrawionych cząsteczek glutenu i kazeiny do krwioobiegu, a w konsekwencji do mózgu.
 
W kontekście diety dzieci z zaburzeniami ze  spektrum autyzmu wydaje się, że często ważnymi elementami postępowania są: określenie rodzaju dysbiozy jelitowej, jak również  rodzajów alergii pokarmowych IgG zależnych, a także wprowadzenie kompleksowego leczenia dietetyczno-mikrobiologicznego. Niezmiernie ważne jest takie opracowanie diety, aby dziecko było właściwie odżywione.
 
Wszystkich rodziców dzieci z autyzmem (i nie tylko) zapraszamy na konsultacje z dr. Anną Romaniuk. Konsultacje odbywają się w Warszawie, ul. Gdańska 2/10.
 
Konsultacje prowadzi dr Anna Romaniuk,  która jest mikrobiologiem, immunologiem i psychodietetykiem.
Koszt konsultacji to 150 PLN.
Zapisy:  tel.  667 688 377, email: diagnoza@sotis.pl
 
*Literatura:
 
Gilbert, J.A., Krajmalnik-Brown, R., Porazinska, D.L., Weiss, S.J., Knight, R. (2013) Toward effective probiotics for autism and other neurodevelopmental disorders. Cell, 155(7), 1446-8. http://www.ncbi.nlm.ni.gov/pubmed/24360269
 
Hunter, L.C., O’Hare, A., Herron, W.J., Fisher, L.A., Jones, G.E. (2003) Opioid peptides and dipeptidyl peptidase in autism. Developmental Medicine & Child Neurology, 45 (2). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.2003.tb00915.x/pdf
 
Mayer, E.A., Padua, D., Tillisch, K. (2014) Altered brain-gut axis in autism: comorbidity or causative mechanisms?. Bioessays., 36 (10), 933-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145752
 
McElhanon, B.O., McCracken, C., Karpen, S., & Sharp, W.G. (2014) Gastrointestinal Symptoms in Autism Spectrum Disorder: A Meta-analysis. PEDIATRICS, 133 (1), 2014, 872 -883. http://pediatrics.aappublications.org/content/133/5/872.full.pdf+html
 
Pennesi, C.M., Klein, L.C. (2012) Effectiveness of the gluten-free, casein-free diet for children diagnosed with autism spectrum disorder: based on parental report. Nutritional Neuroscience, 15(2), 85-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564339
 

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone