Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Zespół

 

RADA NADZORCZA CENTRUM TERAPII AUTYZMU SOTIS - POBIERZ PDF

 

ZARZĄD CENTRUM TERAPII AUTYZMU SOTIS

 

Michał Waligórski, Wiceprezes Zarządu i współzałożyciel Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Psycholog, diagnosta, certyfikowany trener w modelu NPDC, trener VIT, członek stowarzyszenia Autism-Europe. W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS jest odpowiedzialny z ramienia Zarządu za procesy merytoryczne. Jego głównym zadaniem jest – wraz z Zespołami SOTIS - wprowadzanie i utrzymywanie najwyższych światowych standardów terapii i diagnozy. Aktualnie wspólnie z Zespołem wprowadza do Polski model NPDC. Ukończył dwuletnie Studium Psychoterapii Rodzin organizowane przez grupę SYNAPSIS i dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom, organizowane przez Fundację SYNAPSIS. Brał udział w licznych szkoleniach dotyczących m.in. zachowań trudnych, alternatywnej komunikacji, treningu kompetencji społecznych oraz nowych metod i technik w terapii. Ukończył dwuletnie szkolenie dla profesjonalistów prowadzone przez Theo Peetersa z zakresu metody TEACCH. Swoją wiedzę i zrozumienie autyzmu pogłębia podczas wizyt studyjnych w ośrodkach dla osób z autyzmem na świecie – m.in. w USA (m.in. Yale Child Institute, Mind Isnstitute), Niemczech, Holandii (Leo Kannerhuis), Francji oraz Hiszpanii. Autor i współautor artykułów naukowych i popularyzatorskich. Współtwórca autorskiego sposobu pracy z osobami z zespołem Aspergera. Wspólnie z Zespołem merytorycznym i naukowo-badawczym SOTIS analizuje światowe trendy, aby te najbardziej wartościowe i obiecujące wprowadzać do ośrodków SOTIS.    

 

 

Robert Majewski, Prezes Zarządu Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Do 2008 roku związany z Grupą Kapitałową PENETRATOR. Przez ponad 4 lata pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. oraz Agencji Informacyjnej PENETRATOR Sp. z o.o. Zarządzał większością najważniejszych projektów doradczych realizowanych na rynku niepublicznym przez Grupę Kapitałową PENETRATOR. Zaangażowany był również w inicjatywy na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, m.in.: współtworzył koncepcję obrotu akcjami spółek parterowych uczestniczących w programie NFI, a także pomagał w przygotowaniu koncepcji utworzenia i funkcjonowania Giełdy Energii w Polsce. Robert Majewski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej (informatyka w zarządzaniu i sterowaniu). Ponadto studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną, podróżując po spotach windsurfingowych i winnicach. Jego hobby to zdecydowanie sport, uprawiany przez kilka lat zawodniczo (pływanie), a także taniec i fotografia. Wspomaga rozwój zdolnych artystów, wydał album zdjęć Krakowa (autorstwa Wacława Wantucha). Jego największą pasją jest drugi człowiek. 

 

 

KONSULTANCI MERYTORYCZNI, SUPERWIZJA ZESPOŁU

 

dr Anna Waligórska, psycholog, dyrektor ds. badań i rozwoju Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, adiunkt Uniwersytetu SWPS, członek Komisji ds. Autyzmu PTP, członek Autism-Europe. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu; ostatnie działania to m.in. uczestnictwo w polskiej walidacji ADOS-2, współwprowadzenie do Polski testu STAT (Screening Test for Autism in Toddlers, Stone, 2008) i modelu NPDC. Certyfikowana diagnostka ADOS-2 i STAT, certyfikowana trenerka APERS (model NPDC). Łączy pracę naukową i badawczą z działalnością kliniczną. Współtworzy w oparciu o badania naukowe i doświadczenie kliniczne rozwojowo-behawioralny program terapii w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Specjalizuje się w terapeutycznych i komunikacyjnych funkcjach przekazu wizualnego (szczególnie związanych z narracją), współtwórczyni treningu rozwijającego myślenie narracyjne dla osób z Zespołem Aspergera. Autorka publikacji nt. skuteczności oddziaływań terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu (w tym z zastosowaniem nowych technologii). Prywatnie mężatka, mama dwóch synków, miłośniczka sztuki.

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRACĘ OŚRODKÓW:

 

Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Dyrektor Zarządzający Warszawskich Oddziałów Centrum Terapii Autyzmu SOTIS.  Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog specjalny w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie ośrodków, współpracę z rodzicami, jakość świadczonych usług, nadzór psychologiczno-pedagogiczny nad Punktami Przedszkolnymi w Warszawie oraz rozwój i szkolenie zespołu. Prowadzi szkolenia dla rodziców i specjalistów. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, podyplomowe studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania w oświacie. Z dziećmi z autyzmem pracuje od 2006 r. w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, nieustannie pogłębiając swoją wiedzę w tym obszarze. Uczestniczyła w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach uzyskując wiedzę z zakresu różnych metod i podejść terapeutycznych. Prywatnie mama bliźniąt Gabrysi i Olafa. Wolny czas lubi spędzać podróżując z rodziną. Jej hobby to jazda konna.

 

Marcin Bonaszewski, Kierownik Centrum Terapii Osób z zespołem Aspergera. Psycholog, terapeuta. Ukończył wydział psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja kliniczna dziecka). Specjalizuje się w pracy z młodzieżą z trudnościami w zachowaniu. Instruktor sportu, od wielu lat pracujący z młodzieżą trenującą sporty zespołowe (koszykówka). Ukończył warsztaty z terapii metodą EEG Biofeedback I-ego stopnia. Z osobami z zespołem Aspergera pracuje od 2006 roku. W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS jest psychologiem prowadzącym grupowe zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia indywidualne - coaching, tworzy programy terapeutyczne, prowadzi konsultacje dla rodziców. Jest organizatorem i kierownikiem wakacyjnych plenerów terapeutycznych. Prowadzi także szkolenia z zakresu terapii osób z zespołem Aspergera dla specjalistów, studentów oraz rodziców.

 

Małgorzata Andrzejewska, Koordynator Ośrodka i Nauczycieli w Warszawie. Pedagog, terapeuta. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalizacji pedagogika przedszkolna i pedagogika rewalidacyjna oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą. Od 2010 roku pracuje z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Brała udział w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych. Ukończyła szkolenie z Picture Exhange Communication System (PECS). Uzyskała certyfikat z Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children - testu przesiewowego STAT oraz certyfikat z Autism Program Environment Rating Scale prowadzonego przez The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. W Centrum Terapii Autyzmu jest Koordynatorem Ośrodka na warszawskim Natolinie, gdzie odpowiada za terapię dzieci i wsparcie rodziców, szkolenie i jakość pracy zespołu terapeutycznego.

 

Joanna Kwaśniewska-Górska, Koordynator Ośrodka w Warszawie. Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta, diagnosta. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne, studia podyplomowe w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS oraz kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Od 2009 roku pracuje klinicznie z dziećmi z autyzmem wykorzystując w terapii metody poparte naukowo. Stale pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W 2016 roku uzyskała certyfikat z narzędzia przesiewowego do diagnozy autyzmu STAT (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children). Ukończyła szkolenia m.in. diagnoza funkcjonalna dzieci  (PEP-R), postępowanie z zachowaniami trudnymi u dzieci ze spektrum aktyzmu, alternatywne metody komunikacji (PECS), trening kompetencji społecznych. Ukończyła pierwszy stopień Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS odpowiada za terapię dzieci i wsparcie rodziców, szkolenie i jakość pracy zespołu terapeutycznego. Jako członek zespołu diagnostycznego uczestniczy w procesach diagnostycznych.

 

Monika Rupińska, Koordynator Ośrodka w Warszawie. Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta i superwizor behawioralny, diagnosta. Ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, oraz  podyplomowe studia w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. Od 2007 roku pracuje klinicznie z dziećmi ze spektrum autyzmu wykorzystując metody poparte naukowo m.in. Stosowaną Analizę Zachowania. Stale pogłębia swoją wiedzę. Ukończyła Szkolenie PECS, w 2012r. uzyskała tytuł terapeuty behawioralnego, zaś w 2013r. superwizora behawioralnego (19/S/2013). W 2016r. otrzymała certyfikat z narzędzia przesiewowego do diagnozy autyzmu STAT. Współautorka artykułów dotyczących efektywności Stosowanej Analizy Zachowania oraz sytemu PECS w terapii dzieci z autyzmem w Postępach Nauk Medycznych. Od 2010 roku prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie SWPS dotyczące efektywnych terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczyła jako słuchacz i prelegent w wielu konferencjach dotyczących autyzmu. Merytorycznie i praktycznie wspierała tworzenie modelu pracy ogólnokrajowego ośrodka pomocy osobom z zespołem Downa i ze spektrum autyzmu w Gruzji „Children of Sun”.

W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS odpowiada za terapię dzieci i wsparcie rodziców, szkolenie i jakość pracy zespołu terapeutycznego, jako członek zespołu diagnostycznego uczestniczy w procesach diagnostycznych.

 

Marianna Prusek, Koordynator Logopedów w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska i teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, logopedyczne studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe drugiego stopnia ze specjalizacją: neurologopedia kliniczna na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie studiów odbywała praktyki logopedyczne m.in. na oddziale neurologii Szpitala w Konstancinie, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 w Warszawie w zakresie dyslalii, w kilku placówkach: z pacjentami dysartrycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Odbywała także praktyki na turnusach terapeutycznych dla dzieci autystycznych. Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w rozmaitych szkoleniach i kursach logopedycznych oraz neurologopedycznych w zakresie fizjologii i motoryki mowy. Ukończyła szkolenie w zakresie wrocławskiej Metody Dyna-Lingua, która wspomaga rozwój mowy dzieci z autyzmem i z zaburzeniami sprzężonymi oraz szkolenie I stopnia w zakresie stosowania komunikacji alteranatywnej PECS.

 

 

ZESPOŁY TERAPEUTYCZNE SOTIS

 

To zespoły specjalistów oddanych pracy z dziećmi z autyzmem. W naszych zespołach pracują psycholodzy, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci Integracji Sensorycznej oraz treningu słuchowego. 

 

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone