Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Zespół

 

RADA NADZORCZA CENTRUM TERAPII AUTYZMU SOTIS - POBIERZ PDF

 

ZARZĄD CENTRUM TERAPII AUTYZMU SOTIS

 

Michał Waligórski, Wiceprezes Zarządu i współzałożyciel Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Psycholog, diagnosta, certyfikowany trener w modelu NPDC, trener VIT, członek stowarzyszenia Autism-Europe. W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS jest odpowiedzialny z ramienia Zarządu za procesy merytoryczne. Jego głównym zadaniem jest – wraz z Zespołami SOTIS - wprowadzanie i utrzymywanie najwyższych światowych standardów terapii i diagnozy. Aktualnie wspólnie z Zespołem wprowadza do Polski model NPDC. Ukończył dwuletnie Studium Psychoterapii Rodzin organizowane przez grupę SYNAPSIS i dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom, organizowane przez Fundację SYNAPSIS. Brał udział w licznych szkoleniach dotyczących m.in. zachowań trudnych, alternatywnej komunikacji, treningu kompetencji społecznych oraz nowych metod i technik w terapii. Ukończył dwuletnie szkolenie dla profesjonalistów prowadzone przez Theo Peetersa z zakresu metody TEACCH. Swoją wiedzę i zrozumienie autyzmu pogłębia podczas wizyt studyjnych w ośrodkach dla osób z autyzmem na świecie – m.in. w USA (m.in. Yale Child Institute, Mind Isnstitute), Niemczech, Holandii (Leo Kannerhuis), Francji oraz Hiszpanii. Autor i współautor artykułów naukowych i popularyzatorskich. Współtwórca autorskiego sposobu pracy z osobami z zespołem Aspergera. Wspólnie z Zespołem merytorycznym i naukowo-badawczym SOTIS analizuje światowe trendy, aby te najbardziej wartościowe i obiecujące wprowadzać do ośrodków SOTIS.    

 

 

Robert Majewski, Prezes Zarządu Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Do 2008 roku związany z Grupą Kapitałową PENETRATOR. Przez ponad 4 lata pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. oraz Agencji Informacyjnej PENETRATOR Sp. z o.o. Zarządzał większością najważniejszych projektów doradczych realizowanych na rynku niepublicznym przez Grupę Kapitałową PENETRATOR. Zaangażowany był również w inicjatywy na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, m.in.: współtworzył koncepcję obrotu akcjami spółek parterowych uczestniczących w programie NFI, a także pomagał w przygotowaniu koncepcji utworzenia i funkcjonowania Giełdy Energii w Polsce. Robert Majewski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej (informatyka w zarządzaniu i sterowaniu). Ponadto studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną, podróżując po spotach windsurfingowych i winnicach. Jego hobby to zdecydowanie sport, uprawiany przez kilka lat zawodniczo (pływanie), a także taniec i fotografia. Wspomaga rozwój zdolnych artystów, wydał album zdjęć Krakowa (autorstwa Wacława Wantucha). Jego największą pasją jest drugi człowiek. 

 

 

KONSULTANCI MERYTORYCZNI, SUPERWIZJA ZESPOŁU

 

dr Anna Waligórska, psycholog, dyrektor ds. badań i rozwoju Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, adiunkt Uniwersytetu SWPS, członek Komisji ds. Autyzmu PTP, członek Autism-Europe. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu; ostatnie działania to m.in. uczestnictwo w polskiej walidacji ADOS-2, współwprowadzenie do Polski testu STAT (Screening Test for Autism in Toddlers, Stone, 2008) i modelu NPDC. Certyfikowana diagnostka ADOS-2 i STAT, certyfikowana trenerka APERS (model NPDC). Łączy pracę naukową i badawczą z działalnością kliniczną. Współtworzy w oparciu o badania naukowe i doświadczenie kliniczne rozwojowo-behawioralny program terapii w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Specjalizuje się w terapeutycznych i komunikacyjnych funkcjach przekazu wizualnego (szczególnie związanych z narracją), współtwórczyni treningu rozwijającego myślenie narracyjne dla osób z Zespołem Aspergera. Autorka publikacji nt. skuteczności oddziaływań terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu (w tym z zastosowaniem nowych technologii). Prywatnie mężatka, mama dwóch synków, miłośniczka sztuki.

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRACĘ OŚRODKÓW:

 

Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Dyrektor Zarządzający Warszawskich Oddziałów Centrum Terapii Autyzmu SOTIS.  Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog specjalny w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie ośrodków, współpracę z rodzicami, jakość świadczonych usług, nadzór psychologiczno-pedagogiczny nad Punktami Przedszkolnymi w Warszawie oraz rozwój i szkolenie zespołu. Prowadzi szkolenia dla rodziców i specjalistów. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, podyplomowe studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania w oświacie. Z dziećmi z autyzmem pracuje od 2006 r. w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, nieustannie pogłębiając swoją wiedzę w tym obszarze. Uczestniczyła w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach uzyskując wiedzę z zakresu różnych metod i podejść terapeutycznych. Prywatnie mama bliźniąt Gabrysi i Olafa. Wolny czas lubi spędzać podróżując z rodziną. Jej hobby to jazda konna.

 

Zofia Borska-Mądrzycka, psycholog, Dyrektor Merytoryczny ds Wdrożeń. Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Diploma in Statistics w Trinity College Dublin w Irlandii. Pracowała jako badacz w Children's Research Centre Trinity College w Dublinie. Wykładała psychologię rozwoju na Trinity College Dublin, St. Patrick's College of Education w Dublinie oraz w School of Medicine Trinity College Dublin, gdzie prowadziła warsztaty psychologiczne dla studentów medycyny. Obecnie prowadzi zajęcia na wydziale Warsaw International Studies in Psychology Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. psychologia rozwoju dziecka oraz wstęp do wczesnej interwencji). Ukończyła szereg szkoleń z zakresu terapii zaburzeń rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu, m.in. szkolenie z badania przesiewowego w kierunku zaburzeń komunikacji społecznej u niemowląt i małych dzieci SACS (Dissanayake, 2011), szkolenie ze stosowania ADOS-2 i ADI-R w ramach projektu walidacyjnego tych narzędzi w Polsce. Uczestniczyła w pierwszym w Polsce szkoleniu na terapeutę ESDM. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu od okresu niemowlęcego do pierwszych lat szkoły podstawowej, wsparciu rodzin dzieci niepełnosprawnych, wsparciu dla rodzin adopcyjnych, terapii pedagogicznej (reedukacją), terapii zajęciowej dla dzieci z ASD. Prowadzi warsztaty dla rodziców i szkolenia dla specjalistów. W wolnych chwilach tłumaczka narzędzi badawczych i publikacji dotyczących autyzmu - autorka polskiego tłumaczenia podręcznika do Early Start Denver Model (ESDM) Sally Rogers i Geraldine Dawson. W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS odpowiedzialna jest za wdrożenie wybranych przez Zespół Naukowo-Badawczy i Kliniczny metod i rozwiązań terapeutycznych do Punktów Terapeutyczno - Przedszkolnych i terapii indywidualnej w sposób zgodny z założeniami merytorycznymi SOTIS. Prywatnie mężatka, mama dwóch córek, pasjonatka motocykli.

 

Marcin Bonaszewski, Kierownik Centrum Terapii Osób z zespołem Aspergera. Psycholog, terapeuta. Ukończył wydział psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja kliniczna dziecka). Specjalizuje się w pracy z młodzieżą z trudnościami w zachowaniu. Instruktor sportu, od wielu lat pracujący z młodzieżą trenującą sporty zespołowe (koszykówka). Ukończył warsztaty z terapii metodą EEG Biofeedback I-ego stopnia. Z osobami z zespołem Aspergera pracuje od 2006 roku. W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS jest psychologiem prowadzącym grupowe zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia indywidualne - coaching, tworzy programy terapeutyczne, prowadzi konsultacje dla rodziców. Jest organizatorem i kierownikiem wakacyjnych plenerów terapeutycznych. Prowadzi także szkolenia z zakresu terapii osób z zespołem Aspergera dla specjalistów, studentów oraz rodziców.

 

Małgorzata Andrzejewska, Koordynator Ośrodka i Nauczycieli w Warszawie. Pedagog, terapeuta. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalizacji pedagogika przedszkolna i pedagogika rewalidacyjna oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą. Od 2010 roku pracuje z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Brała udział w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych. Ukończyła szkolenie z Picture Exhange Communication System (PECS). Uzyskała certyfikat z Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children - testu przesiewowego STAT oraz certyfikat z Autism Program Environment Rating Scale prowadzonego przez The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. W Centrum Terapii Autyzmu jest Koordynatorem Ośrodka na warszawskim Natolinie, gdzie odpowiada za terapię dzieci i wsparcie rodziców, szkolenie i jakość pracy zespołu terapeutycznego.

 

Joanna Kwaśniewska-Górska, Koordynator Ośrodka w Warszawie. Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta, diagnosta. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne, studia podyplomowe w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS oraz kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Od 2009 roku pracuje klinicznie z dziećmi z autyzmem wykorzystując w terapii metody poparte naukowo. Stale pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W 2016 roku uzyskała certyfikat z narzędzia przesiewowego do diagnozy autyzmu STAT (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children). Ukończyła szkolenia m.in. diagnoza funkcjonalna dzieci  (PEP-R), postępowanie z zachowaniami trudnymi u dzieci ze spektrum aktyzmu, alternatywne metody komunikacji (PECS), trening kompetencji społecznych. Ukończyła pierwszy stopień Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS odpowiada za terapię dzieci i wsparcie rodziców, szkolenie i jakość pracy zespołu terapeutycznego. Jako członek zespołu diagnostycznego uczestniczy w procesach diagnostycznych.

 

Monika Rupińska, Koordynator Ośrodka w Warszawie. Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta i superwizor behawioralny, diagnosta. Ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, oraz  podyplomowe studia w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. Od 2007 roku pracuje klinicznie z dziećmi ze spektrum autyzmu wykorzystując metody poparte naukowo m.in. Stosowaną Analizę Zachowania. Stale pogłębia swoją wiedzę. Ukończyła Szkolenie PECS, w 2012r. uzyskała tytuł terapeuty behawioralnego, zaś w 2013r. superwizora behawioralnego (19/S/2013). W 2016r. otrzymała certyfikat z narzędzia przesiewowego do diagnozy autyzmu STAT. Współautorka artykułów dotyczących efektywności Stosowanej Analizy Zachowania oraz sytemu PECS w terapii dzieci z autyzmem w Postępach Nauk Medycznych. Od 2010 roku prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie SWPS dotyczące efektywnych terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczyła jako słuchacz i prelegent w wielu konferencjach dotyczących autyzmu. Merytorycznie i praktycznie wspierała tworzenie modelu pracy ogólnokrajowego ośrodka pomocy osobom z zespołem Downa i ze spektrum autyzmu w Gruzji „Children of Sun”.

W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS odpowiada za terapię dzieci i wsparcie rodziców, szkolenie i jakość pracy zespołu terapeutycznego, jako członek zespołu diagnostycznego uczestniczy w procesach diagnostycznych.

 

Marianna Prusek, Koordynator Logopedów w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska i teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, logopedyczne studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe drugiego stopnia ze specjalizacją: neurologopedia kliniczna na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie studiów odbywała praktyki logopedyczne m.in. na oddziale neurologii Szpitala w Konstancinie, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 w Warszawie w zakresie dyslalii, w kilku placówkach: z pacjentami dysartrycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Odbywała także praktyki na turnusach terapeutycznych dla dzieci autystycznych. Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w rozmaitych szkoleniach i kursach logopedycznych oraz neurologopedycznych w zakresie fizjologii i motoryki mowy. Ukończyła szkolenie w zakresie wrocławskiej Metody Dyna-Lingua, która wspomaga rozwój mowy dzieci z autyzmem i z zaburzeniami sprzężonymi oraz szkolenie I stopnia w zakresie stosowania komunikacji alteranatywnej PECS.

 

 

ZESPOŁY TERAPEUTYCZNE SOTIS

 

To zespoły specjalistów oddanych pracy z dziećmi z autyzmem. W naszych zespołach pracują psycholodzy, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci Integracji Sensorycznej oraz treningu słuchowego. 

 

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone