Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.
min_Terapia-i-edukacja_Calosciowe-zaburzenia-rozwoju.jpg

Program konsultacyjny

Program Konsultacyjny przeznaczony jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera, a także innymi zaburzeniami i dysfunkcjami w wieku od 18 miesięcy do ukończenia pierwszej klasy szkoły podstawowej, lub dzieci starszych z dużymi trudnościami w funkcjonowaniu.

Program skierowany jest do rodziców, których sytuacja rodzinna umożliwia samodzielną koordynację terapii na terenie domu. Program składa się z dwóch następujących po sobie etapów: wstępnego i terapii właściwej.

 

Etap wstępny umożliwia poznanie dziecka i jego rodziny, służy nawiązaniu relacji z dzieckiem, poznaniu jego mocnych i słabych stron oraz wymianie informacji i oczekiwań między rodzicami, a Terapeutą Prowadzącym. W oparciu o zebrane materiały terapeuta opracowuje program terapeutyczny dziecka oraz instruuje rodziców jak go wykonywać.

 

Na etap wstępny składają się:

- analiza opisu sposobu funkcjonowania dziecka, jego mocnych i słabych stron przygotowana przez rodziców

- analiza zachowania dziecka w naturalnym środowisku (materiał video)

- wywiad wstępny z rodzicami – ok. 1,5 godziny

- kierowana obserwacja dziecka na terenie ośrodka pod kątem jego potrzeb terapeutycznych – 1,5 godziny

- analiza materiałów i ułożenie Indywidualnego Programu Terapeutycznego Dziecka

- przekazanie pierwszego programu oraz omówienie sposobu jego wykonania – 1,5 godziny.

 

W zależności od dyspozycyjności rodziców i konsultanta całość procesu odbywa się podczas 2 – 3 spotkań rozłożonych w czasie 4 – 8 tygodni.

 

Etap terapii właściwej to comiesięcznie spotkania z dzieckiem i rodzicami mające na celu analizę postępów dziecka oraz uaktualnienie programu.

 

Na etap terapii właściwej składają się:

- analiza materiałów (formularzy) dotyczycących postępów dziecka lub rozmowa z rodzicami i terapeutami pracującymi z dzieckiem

- sesja weryfikująca postępy i aktualne potrzeby terapeutyczne dziecka lub analiza materiału video dostarczonego przez rodziców: jedna  godzina

- modyfikacja Indywidualnego Programu Terapeutycznego Dziecka na podstawie obserwacji i materiałów dostarczonych przez rodziców

- przekazanie uaktualnionego Programu oraz omówienie sposobu jego wykonania – 1 godzina

- dodatkowo możliwość dokupienia sesji instruktażowej dla rodziców i terapeutów pracujących z dzieckiem.

WARSZAWA

Miejsce zajęć

Warszawa, 01-548,

ul. Czarnieckiego 27B

 

tel: +48 667 688 377

email: diagnoza@sotis.pl

 

Cena w Warszawie

etap wstępny: 580 PLN, 

etap właściwy: 480PLN/miesiąc

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone