Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

szkolenia specjalistyczne

„Zachowania trudne – teoria i praktyka”

 

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zespołem Aspergera w różnym wieku (od 4 do niemal 50 lat), będącymi na różnym poziomie funkcjonowania, pozwala stwierdzić, iż każde zachowanie trudne ma jakąś przyczynę, której można zapobiegać, a tym samym sprawić, by terapia osób z zespołem Aspergera była bardziej skuteczna. Proponowane przez nas szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad zachowaniami trudnymi u osób z zespołem Aspergera. Szkolenie skierowane jest do rodziców, pedagogów, psychologów i nauczycieli z placówek edukacyjnych, profesjonalistów oraz studentów.

Jednodniowe szkolenie obejmuje takie tematy, jak:
- zachowania trudne w teorii
- specyfika zachowań trudnych u osób z zespołem Aspergera
- podstawy obserwacji i pomiaru zachowań trudnych u osób z zespołem Aspergera
- sposoby przeciwdziałania zachowaniom trudnym: strategie reaktywne i proaktywne
- wskazówki dla nauczycieli, psychologów, rodziców: budowa strategii w praktyce.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.

Szkolenie prowadzą:
dr Anna Waligórska (kierownik Centrum Badawczego SOTIS; wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej)
oraz mgr Marcin Bonaszewski (kierownik terapii osób z zespołem Aspergera Centrum Terapii SOTIS).
 
Termin, koszt i miejsce:
informacje o szkoleniu będą zamieszczane w zakładce SZKOLENIA -> AKTUALNOŚCI

Zapisy, kontakt i rezerwacja miejsc
Przyjmowane telefonicznie i drogą e-mail:
tel.: +48 691 522 433
e-mail: 
biuro_za@sotis.pl  

Wywiad, obserwacja, diagnoza psychologiczna – II stopień”

 

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów – terapeutów, psychologów, pedagogów, członków zespołów orzekających i diagnostycznych, pracowników poradni, a także i innych specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dostępnymi narzędziami przesiewowymi oraz diagnostycznymi, omówienie wywiadu z rodziną i obserwacji diagnostycznej, a także sposobu przekazania diagnozy rodzinie.

 

Jednodniowe szkolenie obejmuje takie tematy, jak:

- narzędzia przesiewowe i diagnostyczne stosowane u dzieci z podejrzeniem autyzmu

- cele i formy obserwacji diagnostycznej dziecka

- wywiad diagnostyczny – obszary i funkcja

- autyzm i zaburzenia podobne – różnice i podobieństwa

- przekazanie diagnozy rodzinie – wskazówki i ważne informacje

- warsztaty: różnicowanie autyzmu i zaburzeń podobnych – analiza materiału wideo.

 

Termin, koszt i miejsze szkolenia:

informacje o szkoleniu będą zamieszczane w zakładce SZKOLENIA -> AKTUALNOŚCI

Kontakt i rezerwacja miejsc:

Centrum Terapii SOTIS; tel. 22/638.37.57

Pobierz formularz

 

Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem – II stopień”


Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów – terapeutów, psychologów, pedagogów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców, którzy czują się na siłach samodzielnie prowadzić terapię swojego dziecka. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych dopasowanych do potrzeb i możliwości dzieci, zawierających elementy zabawy, edukacji i stymulacji sensorycznej.

 

Jednodniowe szkolenie obejmuje takie tematy, jak:

- edukacja w terapii dziecka z autyzmem – specyfika i sposób doboru propozycji do programu

- zabawa w terapii dziecka z autyzmem – specyfika i sposób doboru propozycji do programu

- ćwiczenia stymulacyjne w terapii dziecka z autyzmem – specyfika i sposób doboru propozycji do programu

- konstruowanie indywidualnego programu terapeutycznego – ważne wskazówki dla Terapeutów Prowadzących

- na co zwrócić uwagę przekazując program terapeutyczny

- zasady przeprowadzania sesji szkoleniowych i weryfikacyjnych dla zespołu

- warsztaty: mój pierwszy program terapeutyczny.

 

Termin, koszt i miejsze szkolenia:

informacje o szkoleniu będą zamieszczane w zakładce SZKOLENIA -> AKTUALNOŚCI

Kontakt i rezerwacja miejsc:

Centrum Terapii SOTIS; tel. 22/638.37.57

Pobierz formularz

 

Rodzic najlepszym terapeutą dziecka – organizacja terapii w domu – II stopień”

 

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców, którzy czują się na siłach samodzielnie prowadzić terapię swojego dziecka. Celem szkolenia jest wsparcie i dostarczenie rodzicom wskazówek ,jak zorganizować terapię w domu, o czym należy pamiętać i o co zadbać. Podczas szkolenia będziemy wspólnie przygotowywać się do tego procesu, począwszy od urządzenia pokoju dla dziecka, przez pozyskanie wolontariuszy-terapeutów i ich przygotowanie, aż po sposoby superwizowania ich pracy.

 

Jednodniowe szkolenie obejmuje takie tematy, jak:

- terapia w domu – od czego zacząć? – wskazówki dla rodziców

- sposoby pozyskania wolontariuszy i terapeutów oraz zarządzanie zespołem

- organizacja środowiska terapeutycznego – jak przygotować pokój dla dziecka

- zebrania dla zespołu – zasady szkolenia terapeutów i analiza postępów

- systemy motywowania dziecka – czyli co zrobić, żeby dziecko chciało się uczyć

- warsztaty: jak uniknąć wypalenia i czerpać radość w pracy z dzieckiem z autyzmem.

 

Termin, koszt i miejsze szkolenia:

informacje o szkoleniu będą zamieszczane w zakładce SZKOLENIA -> AKTUALNOŚCI

Kontakt i rezerwacja miejsc:

Centrum Terapii SOTIS; tel. 22/638.37.57

Pobierz formularz

 

„Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych – II stopień”

 

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców, logopedów, terapeutów (w tym pedagogów i psychologów) oraz wszystkich osób pracujących z dzieckiem, którzy pragną poznać sposoby pracy nad rozwojem mowy i komunikacji z osobami z autyzmem.

 

Jednodniowe szkolenie obejmuje takie tematy, jak:

- zaburzenia sensoryczne a rozwój mowy u dzieci z autyzmem

- terapia logopedyczna – główne założenia w pracy z dzieckiem z autyzmem

- komunikacja alternatywna i wspomagająca jako element rozwoju mowy

- techniki terapeutyczne wykorzystywane w terapii logopedycznej dzieci z autyzmem.

 

Prowadzący:

mgr Agnieszka Lipnicka (neurologopeda)

Termin, koszt i miejsze szkolenia:

informacje o szkoleniu będą zamieszczane w zakładce SZKOLENIA -> AKTUALNOŚCI

Kontakt i rezerwacja miejsc:

Centrum Terapii SOTIS; tel. 22/638.37.57

Pobierz formularz

 

„Profil psychoedukacyjny PEP-R – zasady przeprowadzania badania i interpretacji wyników – II stopień”

 

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów – terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi z autyzmem. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze wskazaniami oraz zasadami przeprowadzania badania, analizy wyników i ich przekazywania.

 

Dwudniowe szkolenie obejmuje takie tematy, jak:

- profil psychoedukacyjny PEP-R – wprowadzenie do korzystania z narzędzia

- skala rozwoju – omówienie grup zadań z testu oraz arkuszy

- skala zachowań – omówienie grup zadań z testu oraz arkuszy

- badanie Profilem PEP-P – analiza materiału wideo

- zasady obliczania wyników i ich interpretacja

- zasady konstruowania opinii PRP-R

- zasady przekazywania wyników badania rodzicom i opiekunom dziecka.


Uczestnicy szkolenia po wykonaniu badania mają możliwość uczestnictwa w odpłatnej superwizji

 

Termin, koszt i miejsze szkolenia:

informacje o szkoleniu będą zamieszczane w zakładce SZKOLENIA -> AKTUALNOŚCI

Kontakt i rezerwacja miejsc:

Centrum Terapii SOTIS; tel. 22/638.37.57

Pobierz formularz

 

"Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych dla osób z zespołem Aspergera- teoria i praktyka"

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z Zespołem Aspergera w różnym wieku (od 3 do 50 r.ż.) będących na różnym poziomie funkcjonowania, pozwala stwierdzić, iż kompetencje społeczne powinny być ćwiczone nie tylko w trakcie zajęć terapeutycznych, ale również w codziennym życiu w zarówno w szkole jak i w domu dziecka.

Proponowane przez nas szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych u osób z Zespołem Aspergera w warunkach domowych. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do rodziców osób z ZA. Zapraszamy również do udziału pedagogów, psychologów i nauczycieli z placówek edukacyjnych oraz profesjonalistów.
 
Jednodniowe szkolenie obejmuje takie tematy, jak:
• Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
• Trening Umiejętności Społecznych - założenia teoretyczne
• Kształtowanie kompetencji społecznych - jak ćwiczyć w domu
• Trening Komunikacji - jak? z kim? kiedy?
Szkolenie prowadzi dr Anna Waligórska (Kieruje Centrum Badawczym SOTIS, wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej), oraz mgr Marcin Bonaszewski (psycholog, prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla Osób z Zespołem Aspergera CT SOTIS). 
 
Termin, koszt i miejsce szkolenia:
informacje o szkoleniu będą zamieszczane w zakładce SZKOLENIA -> AKTUALNOŚCI

Zapisy, kontakt i rezerwacja miejsc
tel.: +48 691 522 433
e-mail: 
biuro_za@sotis.pl  

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone