Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.
min_02.jpg

Aktualne projekty

Wdrożenie modelu NPDC w Polsce

 

NPDC (The National Professional Development Center on ASD) opiera się na konsorcjum amerykańskich uniwersytetów, stworzonym w celu rozwoju zastosowań technik potwierdzonych badawczo w terapii autyzmu. W ramach siedmioletniego programu, kierowanego przez prof. Samuela Odoma (University of North Carolina), ukończonego w 2014 r. NPDC opracowało model powszechnego wdrożenia terapii autyzmu opartej na badaniach. Model ten został obecnie wprowadzony w ponad 100 placówkach na terenie kilkunastu stanów USA. Poza USA, model lub jego elementy wdrażane są w wielu krajach świata – m.in. w Australii, Arabii Saudyjskiej, w Szwecji i w Polsce (jako drugim kraju w Europie). W Polsce model NPDC wprowadza Centrum Terapii Autyzmu SOTIS.

 

Po dwóch latach przygotowań w 2016 r. szkolenie ukończył zespół 6 polskich trenerów. Aktualnie model wdrażany jest we wszystkich placówkach SOTIS w Polsce. Proces ten planowany na około dwa lata (zgodnie z wytycznymi wdrożeniowymi zespołu NPDC). Po tym czasie nastąpi (wspólna z NPDC) ocena zakresu potrzebnej adaptacji kulturowej, uwzględnienie jej w tłumaczeniu narzędzia oraz kolejne kroki w zakresie wprowadzania modelu w Polsce.

 

Publikacja: Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M. i Odom, S. (w druku). Systematyczny przegląd badań nt. technik terapii ASD i jego znaczenie kliniczne na przykładzie modelu NPDC. W: E. Pisula, A. Słopień, A. Rozetti (red.). Spektrum autyzmu. Jak pozyskiwać wiarygodne informacje, tworzyć wskazania oraz oceniać skuteczność stosowanych oddziaływań terapeutycznych. Łódź: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, odd. Łódź.

 

Narzędzia wspomagające proces oceny efektów terapii

 

Standardy terapii autyzmu Amerykańskiej Akademii Pediatrii zakładają konieczność systematycznej oceny funkcjonowania i postępów dziecka standardowymi narzędziami do oceny rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. Celem projektu jest analiza, na ile uzupełnienie standardowych skal oceny o dodatkowe narzędzia, podniesie jakość oceny postępów oraz wyborów klinicznych – zarówno w odniesieniu do standardowych skal, jak też w ocenie terapeutów. Elementem projektu jest również ocena preferencji przy stosowaniu narzędzi w wersji analogowej i cyfrowej. Oczekiwanym efekt projektu stanowi wyłonienie zestawu narzędzi, wspomagających dodatkowo standardowy proces oceny klinicznej.

 

Walidacja Złotego Standardu Diagnostycznego  ADOS-2 I ADI-R

 

Celem projektu jest ocena przydatności w diagnostyce i terapii polskich wersji narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu: ADOS-2 i ADI-R. Są to najpopularniejsze na świecie narzędzia do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, określane mianem złotego standardu diagnostycznego.  Badanie stanowi ważny krok w kierunku umożliwienia stosowania ADOS-2 i ADI-R w Polsce, a w konsekwencji zobiektywizowania procesu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Projekt realizują prof. dr hab. Ewa Pisula i dr Izabela Chojnicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach grantu badawczego przyznanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków UW (w latach 2013-2016). Więcej informacji na stronie www.psychologia.pl/rehabilitacja/walidacja oraz na stronie www.ados2.plW dalszej kolejności planowana jest walidacja wywiadu ustrukturyzowanego ADI-R.

Wydanie polskiej wersji podręcznika ADOS-2 planowane jest w 2017 roku. 

Szukaj w bazie wiedzy:
Podpowiedź: aby wyszukać odmiany danego słowa użyj `*` np.: wpisując `auty*` system wyszuka słowa: autyzm, autystyczny, autyzmowi itp. Możesz wpisać więcej jak jedno słowo. Minimalna długość słowa brana pod uwagę przy wyszukiwaniu to 3. Podczas szukania brane są pod uwagę wszystkie kategorie.
brak artykułów w wybanej kategorii/dla danej frazy.
Artykułów: 0, strony:  1 
2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone