Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.
min_siedzo.jpg

Program konsultacyjny dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

 

Program Konsultacyjny przeznaczony jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera, a także innymi zaburzeniami i dysfunkcjami w wieku od 18 miesięcy do ukończenia pierwszej klasy szkoły podstawowej lub dzieci starszych z dużymi trudnościami w funkcjonowaniu.

Program skierowany jest do rodziców, których sytuacja rodzinna umożliwia samodzielną koordynację terapii na terenie domu.

 

Program składa się z dwóch następujących po sobie etapów: wstępnego i terapii właściwej.

 

Etap wstępny umożliwia poznanie dziecka i jego rodziny, służy nawiązaniu relacji z dzieckiem, poznaniu jego mocnych i słabych stron oraz wymianie informacji i oczekiwań między rodzicami a Terapeutą Prowadzącym. W oparciu o zebrane materiały terapeuta opracowuje program terapeutyczny dziecka oraz instruuje rodziców jak go wykonywać.

 

Na etap wstępny składają się:

- analiza opisu sposobu funkcjonowania dziecka, jego mocnych i słabych stron przygotowana przez rodziców

- analiza zachowania dziecka w naturalnym środowisku (materiał video)

- wywiad wstępny z rodzicami – ok. 1,5 godziny

- kierowana obserwacja dziecka na terenie ośrodka pod kątem jego potrzeb terapeutycznych – 1,5 godziny

- analiza materiałów i ułożenie Indywidualnego Programu Terapeutycznego Dziecka

- przekazanie pierwszego programu oraz omówienie sposobu jego wykonania – 1,5 godziny

 

W zależności od dyspozycyjności rodziców i konsultanta całość procesu odbywa się podczas 2 – 3 spotkań rozłożonych w czasie 4 – 8 tygodni.

 

 

Etap terapii właściwej to comiesięcznie spotkania z dzieckiem i rodzicami mające na celu analizę postępów dziecka oraz uaktualnienie programu.

 

Na etap terapii właściwej składają się:

- analiza materiałów (formularzy) dotyczących postępów dziecka lub rozmowa z rodzicami i terapeutami pracującymi z dzieckiem

- sesja weryfikująca postępy i aktualne potrzeby terapeutyczne dziecka lub analiza materiału video dostarczonego przez rodziców: jedna  godzina

- modyfikacja Indywidualnego Programu Terapeutycznego Dziecka na podstawie obserwacji i materiałów dostarczonych przez rodziców

- przekazanie uaktualnionego programu oraz omówienie sposobu jego wykonania – 1 godzina

- dodatkowo możliwość dokupienia sesji instruktażowej dla rodziców i terapeutów pracujących z dzieckiem

 

 

Zapisy:

tel.: +48 667 688 377

 

Cena:

etap wstępny: 580 PLN,

etap właściwy: 480PLN/miesiąc

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone