Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.
min_02.jpg

Ukończone projekty

 

Tematyka i cechy rysunków dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera w porównaniu do prac rówieśników

Nietypowe przetwarzanie bodźców wzrokowych często uważa się za cechę osób ze spektrum autyzmu. Dotychczasowe badania prac wysokofunkcjonujących osób z ASD wskazywały, że może ona ujawniać się w niektórych aspektach kompozycji i tematu. Przeprowadzone badanie porównywało tematyczne i plastyczne cechy prac młodych osób z Zespołem Aspergera i ich rówieśników o typowym rozwoju. Ujawniono, że chociaż osoby z ZA przejawiały nieco wyższą fazę rozwoju rysunkowego niż ich rówieśnicy, wyłącznie cechy tematyczne istotnie różniły ich prace. Uczestnicy z ZA częściej powtarzali tematy swoich rysunków i częściej wykorzystywali w nich elementy schematów technicznych. Sugeruje to, że rysunki ujawniają raczej zakres szczególnych zainteresowań, niż stanowią element istotny diagnostycznie per se.

Prezentacja wyników: 11 International Congress Autism Europe (Edinburgh, Great Britain, 2016).

 

Fazy rozwoju rysunkowego u dzieci z autyzmem w odniesieniu do dzieci o prawidłowym rozwoju

Mimo tego, że często uznaje się myślenie wizualne za typowe dla osób z autyzmem, rozwój umiejętności posługiwania się wizualizacjami i rysunkiem jest często bardzo zróżnicowany. Przeprowadzone badanie wskazało, że rozwój rysunkowy u dzieci z autyzmem przebiega według podobnych faz, jak u dzieci zdrowych, zaś opóźnienia w realizacji nauki rysunku wiążą się z całością opóźnienia rozwoju u dzieci z ASD. W pojedynczych przypadkach ujawniła się rozbieżność kompetencji rysunkowych z wiekiem rozwojowym dziecka (rysunek nietypowy, silniej rozwinięty w kontekście pozostałych sfer rozwoju), jednak były to bardzo rzadkie sytuacje na tle grupy.

Prezentacja wyników: 10 International Congress Autism Europe (Budapest, Hungary, 2013).

 

Pilotaż programu AutismPro

W ramach 6-miesięcznego pilotażowego programu AutismPro w Polsce rodziny z różnych miejscowości bezpłatnie korzystały z programu AutismPro, spotykały się z konsultantami Centrum Terapii SOTIS oraz uczestniczyły w warsztatach z zakresu terapii autyzmu.

Uzyskane w programie pilotażowym wyniki wskazują, iż dzieci w nim uczestniczące zrobiły postęp 9 miesięcy wieku rozwojowego w 6 miesięcy terapii. Postępy te mierzone były Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R.

Największe postępy dzieci poczyniły w takich sferach jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze oraz motoryka duża i mała. Wyniki obiecujące dzieci również uległy poprawie, szczególnie w sferze czynności poznawczych oraz motoryce dużej i małej.

Publikacja: Waligórska, A., Pisula, E., Waligórski, M. i Letachowicz, M. (2012). AutismPro system in supporting children with autism in Poland. Pediatrics International, 54, 693-700.

 

Kompetencje narracyjne a motywacja u osób z zespołem Aspergera

Motywacja potrzebna do osiągania kolejnych celów rozwojowych ma wielkie znaczenie w pracy terapeutycznej. Jednak w przypadku nastolatków z zespołem Aspergera odnalezienie motywacji do działania jest niezwykle trudne - dlatego praca nad motywacją stanowi bardzo ważny cel terapii.

Wyniki programu mierzącego wpływ treningu narracyjnego na poziom motywacji wskazują, iż trening ten istotnie podniósł motywację do działania i samoocenę własnej sprawczości u osób z zespołem Aspergera. Oddziaływanie treningu kompetencji narracyjnych było szczególnie istotne u młodzieży o wyższym poziomie funkcjonowania.

Prezentacja wyników: Międzynarodowa konferencja naukowa "Rainman jest wśród nas. Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym". Kraków, 27-29 listopada 2008 r.

Prezentacja wyników: 9 International Congress Autism Europe (Catania, Italy, 2010).

 

Różnice w kompetencjach narracyjnych u osób z zespołem Aspergera a funkcjonowanie poznawcze

Umiejętność postrzegania siebie jako bohatera opowieści o własnym życiu, przejawiającego określone intencje i planującego realizację własnych celów jest ściśle związana z kompetencją myślenia narracyjnego. Osoby ze spektrum autyzmu, w tym osoby z zespołem Aspergera mają widoczne deficyty tej umiejętności.

Przeprowadzone badanie wykazało, że u osób z zespołem Aspergera występuje znaczne zróżnicowanie w preferencji do narracyjnego stylu myślenia, a także duże różnice w skłonnościach do werbalnego i wizualnego przetwarzania informacji. Co więcej, osoby o większych skłonnościach do myślenia narracyjnego cechują się też większą sprawnością w przetwarzaniu i zapamiętywaniu informacji. Może to sugerować celowość wprowadzenia treningu kompetencji narracyjnych do terapii osób z zespołem Aspergera.

Prezentacja wyników: Międzynarodowa konferencja naukowa "Rainman jest wśród nas. Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym". Kraków, 27-29 listopada 2008.

Waligórska, A. i Waligórski, M. (2007). Differences in narrative skills of young people with Asperger's Syndrome and its potential impact on therapy. W: The world of possibilities. Proceedings of 8th International Congress Autism Europe. Oslo, Norway.

Prezentacja wyników: 8 International Congress Autism Europe (Oslo, Norway, 2007).

 

 

Szukaj w bazie wiedzy:
Podpowiedź: aby wyszukać odmiany danego słowa użyj `*` np.: wpisując `auty*` system wyszuka słowa: autyzm, autystyczny, autyzmowi itp. Możesz wpisać więcej jak jedno słowo. Minimalna długość słowa brana pod uwagę przy wyszukiwaniu to 3. Podczas szukania brane są pod uwagę wszystkie kategorie.
Pierwszy zbiorowy artykuł grupy Roboczej ds. Autyzmu przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
Artykułów: 1, strony:  1 
2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone