Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Nauczyciel – Koordynator Grupy / Nauczycielka - Koordynatorka Grupy Warszawa Żoliborz

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

 

O nas:

SOTIS to 9 Ośrodków w Polsce, ponad 100 specjalistów i blisko 20 lat doświadczenia w profesjonalnym wsparciu, diagnozie oraz terapii i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijających się w spektrum autyzmu.

Jako jedyni w Polsce (i pierwsi w Europie) pracujemy w oparciu o opracowany w USA model NPDC - The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder, a nasze autorskie programy terapeutyczno – przedszkolne to ustrukturyzowany, wielospecjalistyczny, zindywidualizowany i wysoce skuteczny model oddziaływań terapeutycznych, którymi obejmujemy dzieci już od najwcześniejszego wieku przedszkolnego.  

Dbamy o stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszego Zespołu, poszerzamy pakiet technik terapeutycznych w oparciu o ich potwierdzoną badaniami naukowymi skuteczność.

Prowadzimy systematyczny pomiar postępów i ewaluację celów terapeutycznych każdego dziecka oraz ustandaryzowaną ocenę jakości terapii prowadzonej w naszych Ośrodkach w Polsce.

 

Dołącz do naszego Zespołu w nowym Ośrodku w Warszawie

Twój zakres obowiązków

 
 • prowadził indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi w spektrum autyzmu w oparciu o standardy SOTIS

 • realizował zajęcia edukacyjne z dziećmi obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci

 • realizował sprawdzone programy zajęć oraz tworzył własne (plany, scenariusze)

 • prowadził systematyczną i wnikliwą obserwację przebiegu terapii, dokonywał analizy postępów i zgłaszał rekomendacje do modyfikacji celem jej indywidualizacji i możliwie najpełniejszej skuteczności w odniesieniu do każdego dziecka

 • opracowywał materiały i pomoce do zajęć z dziećmi

 • brał udział w organizacji ważnych przedszkolnych wydarzeń i uroczystości

 • ściśle współpracował z interdyscyplinarnym zespołem, pod opieką którego pozostaje dziecko

 • brał aktywny udział w spotkaniach klinicznych zespołu

 • koordynował pracę zespołu asystentów podczas zajęć grupowych

 • dbał o pozytywne relacje i komunikację z rodzicami, udzielał im bieżącej informacji, organizował zebrania i brał udział w spotkaniach indywidualnych

 • systematycznie poszerzał swoją wiedzę i warsztat pracy pedagoga

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe kierunkowe – pedagogika lub pokrewne

 • posiadanie przygotowania pedagogicznego

 • doświadczenie w pracy z dziećmi rozwijającymi się w spektrum autyzmu

 • zainteresowanie tematem ASD, chęci poszerzania wiedzy w tym obszarze

 • łatwość nawiązywania kontaktu i budowania relacji z dziećmi

 • umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć

 • kreatywność, elastyczność, otwartość na indywidualizm dziecka

 • umiejętności plastyczne/ muzyczne – pomocne w prowadzeniu zajęć

 • pozytywne nastawienie i autentyczna satysfakcja z pracy z dziećmi

 • dojrzałość emocjonalna, umiejętność stawiania i przestrzegania granic

 • poszanowanie potrzeb dzieci i rodziców, empatia

 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy zespołowej

 • chęć podnoszenia zawodowych kwalifikacji i rozwijania warsztatu pracy

 • znajomość języka angielskiego – będzie dużym atutem

To oferujemy

 
 • jesteśmy aktywnymi współtwórcami wyjątkowego projektu zorientowanego na wielokierunkowe wsparcie rozwoju dzieci w spektrum autyzmu i ich rodzin

 • stawiamy na merytoryczny rozwój w obszarze potwierdzonych technik terapeutycznych osób rozwijających się w spektrum autyzmu, szkolimy specjalistów w modelu NPDC

 • dajemy pełne merytoryczne wsparcie, superwizję i zachęcamy do podnoszenia zawodowych kwalifikacji

 • szanujemy się wzajemnie, jesteśmy uważni i otwarci
 • stawiamy ambitne, ale realne cele indywidualne i zespołowe, wspólnie celebrujemy nasze sukcesy

 • pracujemy w oparciu o umowę o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

 • mamy możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej

Dołącz do naszego Zespołu!

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres cv@sotis.edu.pl.

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone