Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Porównanie usług

 

Centrum Terapii dla osób z zespołem Aspergera (Warszawa, ul. Czarnieckiego 27B) jest pierwszym w Polsce ośrodkiem terapeutycznym specjalizującym się wyłącznie w terapii osób z zespołem Aspergera - dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Oferujemy pełną, specjalistyczną i kompleksową pomoc terapeutyczną dla osób z Zespołem Aspergera. Naszą misją jest profesjonalna i skuteczna terapia.

 

RODZAJ ZAJĘĆ

Kiedy

Abonament

Dla kogo

Opis zajęć

Cel zajęć

 

 

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA
„TUS PLUS”

 

 

1 x w tygodniu
80 min
pn.– pt.
od godz. 15:00

 

 

480 zł/m-c

 

110 zł/1 zajęcia

 

 

dzieci,
młodzież,
dorośli

 

Zajęcia grupowe oparte na autorskim programie SOTIS rozwijanym od prawie 10 lat. Grupy liczą od 2 do 6 osób. Raz na dwa miesiące odbywają się konsultacje indywidualne dla rodziców/opiekunów uczestników grup.

Nabywanie kompetencji społecznych, poznawanie zasad funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nauka właściwych sposobów komunikowania się (werbalnych i niewerbalnych), praca nad tożsamością (moje mocne/słabe strony), nauka rozpoznawania emocji własnych i innych osób, integracja z grupą rówieśniczą, praca nad motywacją.

 

 

COACHING INDYWIDUALNY

 

 

1 x w tygodniu
50 min
pn.– pt.

 

 

590 zł/m-c

lub 

520 zł/m-c

140 zł/1 zajęcia

 

 

młodzież,
dorośli

 

 

Zajęcia indywidualne; dają szansę dostosowania tempa pracy, narzędzi i sposobów realizacji celów zgodnie z możliwościami osoby zainteresowanej. Wprowadza się również ustalanie i realizację zadań domowych.

 

W cenie 590 zł/m-c Raz na dwa miesiące odbywają się konsultacje indywidualne dla rodziców/opiekunów uczestników grup.

 

Cena 520 zł/m-c NIE zawiera indywidualnych konsultacji z rodzicami/opiekunami.

Ustalenie indywidualnej hierarchii celów i wartości oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych w realizacji tych celów, nauka korzystania ze znanych już sposobów zachowania, przydatnych w realizacji zadań życiowych, rozwijanie umiejętności planowania i organizacji czasu, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, kształtowanie motywacji i umiejętności realizacji celów życiowych.

 

WSTĘPNE KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZESTNIKÓW GRUP

 

jedno spotkanie
80 min
pn.– pt.

 

220 zł/80 min.

 

rodzice
opiekunowie

 

Indywidualne spotkanie rodziców/opiekunów z terapeutą, przeprowadzenie wywiadu wstępnego, rozmowa.

Określenie potrzeb i celów terapeutycznych dziecka, poznanie potrzeb systemu rodzinnego osoby z zespołem Aspergera, zapoznanie się z opiniami i dokumentacją medyczną/diagnostyczną dziecka, przedstawienie metod pracy na zajęciach.

 

SPOTKANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW GRUP

 

3–6 spotkań
50 min.
pn.– pt.

 

160 zł/ 50 min

 

dzieci,
młodzież,
dorośli

 

 

Indywidualne spotkania terapeuty prowadzącego z przyszłym uczestnikiem grupy.

Wprowadzenie i indywidualne poznanie przez uczestnika zajęć miejsca i osoby terapeuty. Przedstawienie struktury przyszłych zajęć grupowych, przygotowanie do włączenia się w nową grupę rówieśniczą, określenie poziomu funkcjonowania i potrzeb uczestnika, ustalenie celów terapeutycznych.

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 

Wg indywidualnych ustaleń

 

160 zł/ 50 min

 

rodzice,
opiekunowie

 

Spotkania indywidualne dla rodziców/opiekunów/wychowawców osób z zespołem Aspergera odbywające się według ustalonego harmonogramu, z określeniem zadań domowych.

Ustalenie strategii postępowania z dzieckiem, określenie możliwości zmiany w zachowaniu dziecka, ustalenie indywidualnego programu pracy w domu dla dziecka i jego opiekunów – w tym praca nad motywacją i samodzielnością dziecka z wykorzystaniem systemu motywacyjnego.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
 

 

1x/tydzień - 50 min od pon-pt

 

590 zł/m-c

 

dzieci, młodzież

Indywidualne zajęcia dla dzieci młodszych z zespołem Aspergera. Zajęcia prowadzone są na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka.

Praca nad rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych, trudnościami w sferze emocjonalnej, podnoszeniem oceny własnej wartości, ćwiczenie umiejętności przestrzegania zasad, rozwijanie kompetencji społecznych.

 

KONSULTACJE/COACHING

INDYWIDUALNY

(prowadzenie Marcin Bonaszewski)

 

KONSULTACJE/COACHING

INDYWIDUALNY

(prowadzenie: dr Anna Waligórska, Michał Waligórski)

 

wg indywidualnych ustaleń

 

 

 

wg indywidualnych ustaleń

 

180 zł/50 min

230 zł/80 min

 

 

 

300 zł/50 min

 

dzieci,
młodzież

 

 

 

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone