Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.
min_Terapia-i-edukacja_Calosciowe-zaburzenia-rozwoju.jpg

Programy terapeutyczno-przedszkolne

w oparciu m.in. o Terapię SOTIS- zgodną z amerykańskim modelem NPDC
i edukacyjną podstawę programową
 
dla dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat 
 
Program Terapeutyczno-Przedszkolny SOTIS to jeden z pierwszych w Polsce, kompleksowych programów terapeutyczno-przedszkolnych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Tworzymy go w oparciu o najlepsze światowe standardy, w tym metody o zweryfikowanej naukowo i klinicznie skuteczności (Evidence Based Therapy).
Nasz program odpowiada zaleceniom Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Realizujemy go m.in. w Placówkach Oświatowych, które są częścią, jednego z najbardziej kompleksowych w Europie projektów nakierowanych na pomoc dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu - Centrum Terapii Autyzmu SOTIS oraz SOTIS-MED Centrum Diagnostyki Dziecięcej. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Zatrudniamy blisko 100 specjalistów (głównie psychologów i pedagogów, ale również logopedów,terapeutów SI i lekarzy). Współpracujemy ze specjalistami w kraju oraz za granicą (głównie USA).
 
To co nas charakteryzuje, to nowoczesne podejście do pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu - poszukiwanie i dobieranie właściwych metod do każdego dziecka - w oparciu o doświadczenie kliniczne i badania naukowe.
 
Od września 2016 roku, po dwóch latach przygotowań, wprowadzamy we wszystkich placówkach SOTIS model NPDC oparty na sprofilowanym na bazie badań naukowych doborze technik i metod terapii do sfer rozwoju oraz wieku dziecka. Centrum Terapii Autyzmu SOTIS wprowadza ten model w Polsce, drugim po Szwecji kraju w Europie. Za model NPDC w SOTIS odpowiadają nasi certyfikowani trenerzy.
 
NPDC (National Professional Development Center on ASD) to konsorcjum kilku amerykańskich uniwersytetów oraz czołowych światowych specjalistów, praktyków i naukowców, którzy po wielu latach pracy stworzyli model doboru technik i metod terapii, o skuteczności potwierdzonej badaniami, wywodzących się z wszystkich uznanych podejść w terapii autyzmu.
 
 
Model NPDC to m.in.:
 • dobór technik i metod terapeutycznych do sfery rozwojowej i wieku dziecka. Rodzic już nie musi wybierać jednego podejścia! Nasza terapia zawiera absolutną większość technik z wszystkich liczących się na świecie podejść terapeutycznych dobranych do potrzeb rozwojowych Twojego dziecka;
 • skala oceny jakości terapii, dzięki której jakość terapii dziecka naszych ośrodkach jest oceniana przez certyfikowanych trenerów w identyczny sposób, jak w wielu amerykańskich ośrodkach;
 • system oceny postępów dziecka i jakości celów terapeutycznych;
 • szkolenia i procedury wdrożeniowe dla ośrodków.
 

Terapia w SOTIS to naturalistyczna terapia rozwojowo- behawioralna w pełni zgodna z amerykańskim modelem NPDC. Co to znaczy?

 • naturalistyczna - wspiera rozwój społeczny, komunikację, motywację, spontaniczność zachowania dzieci, a także lepszą generalizację umiejętności na nowe sytuacje w tak naturalny sposób, jak to tylko możliwe.

 • rozwojowa - uwzględnia wiek rozwojowy dziecka, jego wyjściowe możliwości i mocne strony. Pracujemy m.in. nad wewnętrzną motywacją dziecka do poznawania świata oraz umiejętnościami do naśladowania. Jest to kluczowe dla rozwoju optymalnych procesów uczenia się.

 • behawioralna – wykorzystuje techniki zwiększające skuteczność uczenia się, prezentowane w maksymalnie naturalnym kontekście.

Model NPDC stanowi najpełniejszą dostępną na świecie realizację systematycznie-eklektycznego, rozwojowo-behawioralnego podejścia do terapii, zyskującego w XXI w. szerokie poparcie na świecie. Za jego skutecznością przemawiają badania nad efektywnością terapii – zarówno rozwojowo-społecznych, behawioralnych jak i opartych na strukturze i pomocach wizualnych.

 

Powierzając nam swoje dziecko – powierzacie je Państwo interdyscyplinarnemu i wyspecjalizowanemu Zespołowi, który pomaga dzieciom i ich rodzinom z pełnym zaangażowaniem, wiedzą oraz  doświadczeniem. Chcemy, aby w przyjaznym środowisku Państwa dziecko zaczęło mówić, stawało się coraz bardziej samodzielne   i „doganiało rówieśników”.  Robimy wszystko, co w naszej mocy, by stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju. Wkładamy niezwykle dużo pracy i serca by każde dziecko „uwielbiało chodzić do swojego przedszkola”. Istotnym aspektem opieki i pracy z dzieckiem jest rodzina, dlatego bardzo zależy nam  na bliskiej i dobrej współpracy z Państwem. To co jest dla nas najważniejsze to upragnione postępy „naszych dzieci”. Od wielu lat skutecznie i z sukcesami przygotowujemy, a następnie pomagamy we wprowadzeniu dzieci (gotowych do następnego etapu edukacji!) do placówek integracyjnych lub masowych.
 
Co obejmuje program terapeutyczno-przedszkolny SOTIS?
 • 25 godzin terapii tygodniowo, opieka do 8 godzin dziennie (pobyt dzieci w godzinach 8:00-16:00);
 • terapia SOTIS jest w pełni zgodna z amerykańskim modelem NPDC;
 • dedykowany koordynator terapii dziecka, odpowiedzialny za indywidualny program terapeutyczny;
 • interdyscyplinarne konsylium specjalistów (m.in. psycholodzy,  pedagodzy, logopedzi, lekarze);
 • rozwijany od kilkunastu lat program terapeutyczny SOTIS oparty na technikach terapeutycznych o najwyższej skuteczności, zawartych w modelu NPDC oraz na metodach zweryfikowanych naukowo i klinicznie;
 • efektywna praca nad problemami osiowymi dzieci z autyzmem;
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne, logopedyczne oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
 • zajęcia terapeutyczne w diadach, w zależności od potrzeb rozwojowych dzieci
 • cykliczne konsultacje dla rodziców i osób współpracujących z dzieckiem;
 • program wsparcia rodziny;
 • warsztaty i szkolenia dla rodziców;
 • coroczne badanie poziomu funkcjonowania i postępów w terapii dziecka;
 • cykliczne rekomendacje właściwych na danym etapie rozwoju dziecka, efektywnych działań terapeutycznych;
 • indywidualny tok wprowadzania dziecka do placówki integracyjnej lub masowej (po osiągnięciu dojrzałości rozwojowej dziecka)
 • opieka lekarza psychiatry
 • wycieczki, wyjścia, wydarzenia uspołeczniające dla dzieci
 
Dalsze szczegółowe informacje podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego.
 
Program terapeutyczno-przedszkolny SOTIS cieszy się dużym uznaniem rodziców i profesjonalistów. Zapraszamy do przeczytania niektórych rekomendacji.
 
Miesięczny koszt udziału w Programie terapeutyczno-Przedszkolnym SOTIS (25 godzin zajęć terapeutycznych tygodniowo; do 8 godzin dziennie opieki nad dzieckiem) wynosi:
 • w Warszawie 

           - Żoliborz od 1400 pln/ miesięcznie

           - Ursynów od 1400 pln/ miesięcznie

 

 • w Trójmieście 750 pln/ miesięcznie
Istnieje możliwość zamówienia dla dziecka posiłków w firmie cateringowej.
 
Bezpłatne spotkania informacyjne/rekomendacje:
 
Warszawa Żoliborz – Metro Marymont tel. 695 599 799, 605 388 499
 

Warszawa Ursynów – Metro Natolin tel. 531 993 177, 531 994 377

 
Gdańsk, Gdynia: tel.  603 595 710, 669 272 737
 
2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone