Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.
min_okularki.jpg

Indywidualna terapia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

 

Program indywidualny 6x45min przeznaczony jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, a także innymi zaburzeniami i dysfunkcjami. W programie mogą brać udział dzieci w wieku od 18 miesięcy do ukończenia pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 

Jest to intensywny program terapeutyczny umożliwiający dogłębne poznanie dziecka oraz jego potrzeb i możliwości. Program skierowany jest przede wszystkim do dzieci z innymi zaburzeniami niż autyzm, lub dzieci z autyzmem, u których poziom bieżącego funkcjonowania pozwala zmniejszyć intensywność zajęć terapeutycznych na rzecz zajęć przedszkolnych lub szkolnych. Atutami tego programu są: duży komfort terapii w kontakcie 1 : 1 oraz możliwość dobrania formy zajęć do aktualnych potrzeb dziecka (zajęcia indywidualne ukierunkowane na całościowy rozwój dziecka lub zajęcia w diadzie, dające dodatkowo możliwość rozwijania komunikacji rówieśniczej oraz stopniowej adaptacji społecznej i odkrywania siebie w kontakcie z innym dzieckiem o podobnych potrzebach).

 

Pakiet obejmuje:

- wywiad wstępny z rodzicami

- obserwację dziecka

- ułożenie i systematyczną modyfikację indywidualnego programu terapeutycznego dziecka na bazie Programu SOTIS

- wsparcie i opiekę terapeuty prowadzącego dziecko

- zajęcia terapeutyczne w wymiarze 6x45min tygodniowo (3 sesji po 1,5 h, zgodnie z harmonogramem zajęć)

- regularne szkolenie i monitorowanie pracy całego zespołu współpracującego z dzieckiem

- konsultacje dla rodziców i osób współpracujących z dzieckiem w wymiarze 1,5 godziny w miesiącu.

 

Ważnym aspektem terapii dziecka jest współpraca z jego rodziną. Po każdych zajęciach rodzice mogą spotkać się i porozmawiać z terapeutą prowadzącym oraz terapeutą zajęciowym. Podczas takiego spotkania rodzice mogą dowiedzieć się jak dziecko funkcjonowało podczas zajęć, a także wymienić się obserwacjami i uwagami. Dodatkowo, raz w miesiącu odbywają się spotkania konsultacyjne, poświęcone omówieniu przebiegu terapii oraz postępów dziecka. Terapeuta prowadzący i rodzice dziecka wspólnie ustalają kolejne etapy i cele terapii oraz omawiają indywidualny program terapeutyczny na najbliższy czas.

 

Specjaliści współpracujący z dzieckiem:

 

Terapeuta prowadzący – opiekun dziecka i rodziny – magister psychologii lub pedagogiki z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, tworzy i modyfikuje program terapii oraz monitoruje przebieg procesu terapeutycznego. Prowadzi comiesięczne konsultacje dla rodziców, szkoli zespół terapeutyczny.

 

Terapeuta zajęciowy – magister psychologii lub pedagogiki, posiadający co najmniej roczny staż w pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, prowadzi zajęcia indywidualne lub w diadach na bazie programu terapeutycznego opracowanego przez terapeutę prowadzącego.

 

Ilość godzin: 6x45 min/tydzień

Cena:

Abonament miesięczny: 2040 zł/m-c

Cena za 90 min: 170 zł

 

Program indywidualny 4x45 min przeznaczony jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, a także innymi zaburzeniami i dysfunkcjami. W programie mogą brać udział dzieci w wieku od 18 miesięcy do ukończenia pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 

Program skierowany jest głównie do dzieci, które nie ukończyły jeszcze 3-go roku życia i ze względu na stopień funkcjonowania nie są gotowe na przyjęcie bardziej intensywnych oddziaływań lub dzieci starszych, u których zaawansowanie w terapii i poziom bieżącego funkcjonowania pozwala zmniejszyć intensywność zajęć terapeutycznych na rzecz zajęć przedszkolnych lub szkolnych. Atutami tego programu są: duży komfort terapii w kontakcie 1 : 1, możliwość elastycznego dopasowania dni zajęć oraz możliwość dobrania formy zajęć do aktualnych potrzeb dziecka (zajęcia indywidualne ukierunkowane na całościowy rozwój dziecka lub zajęcia w diadzie, dające dodatkowo możliwość rozwijania komunikacji rówieśniczej oraz stopniowej adaptacji społecznej i odkrywania siebie w kontakcie z innym dzieckiem o podobnych potrzebach).

 

Pakiet obejmuje:

- wywiad wstępny z rodzicami

- obserwację dziecka

- ułożenie i systematyczną modyfikację indywidualnego programu terapeutycznego dziecka na bazie Programu SOTIS

- wsparcie i opiekę terapeuty prowadzącego dziecko

- zajęcia terapeutyczne w wymiarze 4x45 minut tygodniowo (2 sesje po 1,5h zgodnie z harmonogramem zajęć)

- regularne szkolenie i monitorowanie pracy całego zespołu współpracującego z dzieckiem

- konsultacje dla rodziców i osób współpracujących z dzieckiem w wymiarze 1,5 godziny w miesiącu.


Ważnym aspektem terapii dziecka jest współpraca z jego rodziną. Po każdych zajęciach rodzice mogą spotkać się i porozmawiać z terapeutą prowadzącym oraz z terapeutą zajęciowym. Podczas takiego spotkania rodzice mogą dowiedzieć się jak dziecko funkcjonowało podczas zajęć, a także wymienić się obserwacjami i uwagami. Dodatkowo, raz w miesiącu, odbywają się spotkania konsultacyjne, poświęcone omówieniu przebiegu terapii oraz postępów dziecka. Terapeuta prowadzący i rodzice dziecka wspólnie ustalają kolejne etapy i cele terapii oraz omawiają indywidualny program terapeutyczny na najbliższy czas.

 

Specjaliści współpracujący z dzieckiem:

 

Terapeuta prowadzący – opiekun dziecka i rodziny – magister psychologii lub pedagogiki z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, tworzy i modyfikuje program terapii oraz monitoruje przebieg procesu terapeutycznego. Prowadzi comiesięczne konsultacje dla rodziców, szkoli zespół terapeutyczny.

 

Terapeuta zajęciowy – magister psychologii lub pedagogiki, posiadający co najmniej roczny staż w pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, prowadzi zajęcia indywidualne lub w diadach na bazie programu terapeutycznego opracowanego przez terapeutę prowadzącego.

 

Ilość godzin: 4x45 min/tydzień

Cena:
Abonament miesięczny: 1440zł/m-c

Cena za 90 min: 180zł

 

 

Zapisy:

Warszawa - Żoliborz, tel.: +48 531 996 377, +48 661 388 877

Warszawa - Ursynów, tel.: +48 504 333 033

Warszawa - Praga, tel.: +48 531 994 377

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone