Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Psycholog - Koordynator Terapii / Psycholożka - Koordynatorka Terapii Warszawa Żoliborz

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

 

O nas:

SOTIS to 9 Ośrodków w Polsce, ponad 100 specjalistów i blisko 20 lat doświadczenia w profesjonalnym wsparciu, diagnozie oraz terapii i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijających się w spektrum autyzmu.

Jako jedyni w Polsce (i pierwsi w Europie) pracujemy w oparciu o opracowany w USA model NPDC - The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder, a nasze autorskie programy terapeutyczno – przedszkolne to ustrukturyzowany, wielospecjalistyczny, zindywidualizowany i wysoce skuteczny model oddziaływań terapeutycznych, którymi obejmujemy dzieci już od najwcześniejszego wieku przedszkolnego.  

Dbamy o stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszego Zespołu, poszerzamy pakiet technik terapeutycznych w oparciu o ich potwierdzoną badaniami naukowymi skuteczność.

Prowadzimy systematyczny pomiar postępów i ewaluację celów terapeutycznych każdego dziecka oraz ustandaryzowaną ocenę jakości terapii prowadzonej w naszych Ośrodkach w Polsce.

 

Dołącz do naszego Zespołu w nowym Ośrodku w Warszawie

Twój zakres obowiązków

 
 • opracowywał i wdrażał indywidualne programy terapeutyczne dzieci w spektrum autyzmu w oparciu o standardy SOTIS

 • prowadził indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi

 • koordynował program oddziaływań terapeutycznych dziecka w trakcie jego dnia pobytu w Ośrodku

 • realizował systematyczną obserwację prowadzonych programów terapeutycznych w oparciu o standardy SOTIS

 • prowadził systematyczną obserwację przebiegu terapii, dokonywał analizy postępów i modyfikacji celem jej indywidualizacji i możliwie najpełniejszej skuteczności w odniesieniu do każdego dziecka

 • udzielał merytorycznego wsparcia rodzicom, poprzez regularne konsultacje i spotkania indywidualne celem zaangażowania rodziców w proces terapeutyczny dziecka

 • sporządzał dokumentację terapeutyczną i oświatową

 • brał aktywny udział w spotkaniach klinicznych zespołu

 • systematycznie poszerzał swoją wiedzę i warsztat pracy terapeuty

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe kierunkowe – psychologia

 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub deklaracja jego uzupełnienia

 • doświadczenie w pracy z dziećmi rozwijającymi się w spektrum autyzmu

 • zainteresowanie tematem ASD i wiedza z zakresu potwierdzonych naukowo metod terapeutycznych dzieci w spektrum

 • łatwość nawiązywania kontaktu i budowania relacji z dziećmi

 • pozytywne nastawienie i dojrzałość emocjonalna

 • poszanowanie potrzeb dzieci i rodziców, gotowość do udzielania wsparcia

 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy zespołowej

 • chęć podnoszenia zawodowych kwalifikacji i rozwijania warsztatu pracy

 • znajomość języka angielskiego – będzie dużym atutem

To oferujemy

 
 • stawiamy na merytoryczny rozwój w obszarze potwierdzonych technik terapeutycznych osób rozwijających się w spektrum autyzmu, szkolimy specjalistów w modelu NPDC

 • jesteśmy aktywnymi współtwórcami wyjątkowego projektu zorientowanego na wielokierunkowe wsparcie rozwoju dzieci w spektrum autyzmu i ich rodzin

 • dajemy pełne merytoryczne wsparcie, superwizję i zachęcamy do podnoszenia zawodowych kwalifikacji

 • szanujemy się wzajemnie, jesteśmy uważni i otwarci
 • stawiamy ambitne, ale realne cele indywidualne i zespołowe, wspólnie celebrujemy nasze sukcesy
 • pracujemy w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

 • mamy możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej
 

Dołącz do naszego Zespołu!

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres cv@sotis.edu.pl.

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone