Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.
min_Terapia i Edukacja_Calosciowe Zaburzenia_ wszystkie podstrony.jpg

Integracja Sensoryczna

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, szczególnie dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi, a także dla dzieci:

- z zaburzeniami koncentracji uwagi

- z opóźnieniem rozwoju mowy

- z kłopotami z jedzeniem

- z kłopotami ze snem

- z trudnościami z rysowaniem i pisaniem

- z problemami ruchowymi (słabą koordynacją, małą sprawnością ruchową, trudnościami z utrzymaniem równowagi)

- z problemami z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek)

- nadmiernie unikających lub poszukujących wrażeń sensorycznych (dotykowych, słuchowych, wzrokowych i in.)

- wycofanych lub wycofujących się z kontaktów społecznych

- unikających zatłoczonych miejsc

- nadmiernie aktywnych, ruchliwych lub powolnych i zbyt spokojnych

 

Zajęcia obejmują:

- systematyczną analizę zachowania dziecka w celu doboru jak najbardziej adekwatnych oddziaływań stymulacyjnych

- dostarczanie odpowiedniej i kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, umożliwiających korekcję układu nerwowego

- usprawnianie funkcjonowania dziecka w różnych sferach rozwojowych, w tym szczególnie sferze ruchowej

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej sali Integracji Sensorycznej, dostosowanej do potrzeb dzieci z autyzmem. Terapia przebiega w atmosferze swobodnej zabawy z dzieckiem.

W przypadku dzieci nie korzystających wcześniej z tego rodzaju oddziaływań przed rozpoczęciem zajęć konieczne jest przeprowadzenie diagnozy Integracji Sensorycznej.

 

Ilość godzin: 1h/tydzień (czas trwania zajęć: 50 minut)

Cena:

diagnoza IS: 290 zł

abonament miesięczny: 320 zł/m-c

cena za 1h: 84 zł

 

Miejsce zajęć:

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

Warszawa, 01-494,

ul. Korfantego 61

 

Bezpłatne konsultacje wstępne dla rodziców z rejonu Warszawy:

Karolina Kuncewicz-Sosnowska; tel. +48 695 599 799

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone