Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

zajęcia indywidualne dla osób z zespołem aspergera

Coaching indywidualny skierowany jest głównie do młodzieży i osób dorosłych z zespołem Aspergera. Zasadniczym celem tej formy pomocy jest wsparcie osoby w realizacji ustalonych wspólnie z coachem celów. Osoby z zespołem Aspergera często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości rozwoju z uwagi na niedostateczną motywację, kłopoty z planowaniem, organizacją czasu i dokonywaniem wyborów.

 

W ramach zajęć oferujemy:

- pomoc w ustalaniu własnej hierarchii celów i wartości

- wsparcie w rozwijaniu umiejętności potrzebnych do realizacji tych celów

- nabywanie umiejętności korzystania ze znanych już sposobów zachowania, przydatnych w realizacji zadań życiowych

- doskonalenie umiejętności planowania i organizacji czasu

- pracę nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych

- pomoc w kształtowaniu motywacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika

 

Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań. Trwają 50 minut. Odbywają się raz w tygodniu, w Warszawie, w pierwszym w Polsce ośrodku wyłącznie dla osób z zespołem Aspergera. Twórcą modelu coachingu dla osób z zespołem Aspergera w Centrum Terapii SOTIS jest założyciel ośrodka, psycholog, Michał Waligórski.

 

Zajęcia indywidualne młodzież: 630 zł/m-c
opłata zawiera regularne indywidualne konsultacje z rodzicami

 

Zajęcia indywidualne dorośli: 580 zł/m-c 
opłata nie zawiera indywidualnych konsultacji z rodzicami

 

Miejsce zajęć:

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

Warszawa, 01-548,

ul. Czarnieckiego 27B


 

 

 

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone