Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Międzynarodowe Sympozjum- video


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA wybranych wystąpień z Międzynarodowego Sympozjum – Autyzm a praktyka oparta na dowodach: Interwencje i Interakcje, w którym brało udział kilkuset uczestników. Organizatorami Sympozjum było Centrum Terapii Autyzmu SOTIS i Uniwersytet SWPS, a wydarzenie odbyło się 16 marca w Warszawie, gromadząc na widowni kilkuset uczestników.

 

Celem sympozjum było przedstawienie współczesnego przeglądu oddziaływań dla dzieci i młodzieży z autyzmem łączących sferę kliniczną i badawczą. A tematami obu części sympozjum były kluczowe elementy oddziaływań opartych na dowodach:

 • rozwój dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych wobec osób z autyzmem
 • określenie technik terapii i oceny ryzyka ASD o wiarygodności potwierdzonej badaniami
 • uwzględnienie perspektywy różnych osób z otoczenia osoby z autyzmem w celu optymalnego określenia potrzeb i priorytetów dziecka i rodziny.  
 1. Prof. Tadeusz Gałkowski (Uniwersytet SWPS) – Droga w kierunku dobrych praktyk w terapii autyzmu w Polsce – rys historyczny

   

 2. Prof. Samuel Odom (University of North Carolina) – Identyfikacja praktyk opartych na badaniach w oddziaływaniach wobec dzieci i młodzieży z autyzmem – systematyczny przegląd autorstwa National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder/NPDC / Identification of Evidence-Based Practices for children and youth with autism - the National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder/NPDC systematic review

   

 3. Prof. Samuel Odom (University of North Carolina) – Wspieranie stosowania praktyk opartych na badaniach w nauczaniu dzieci z autyzmem w USA - model NPDC / Promoting teachers’ use of Evidence-Based Practices for children with autism in the United States - the NPDC model

   

 4. Prof. Lise Roll-Pettersson (University of Stockholm) – Przełożenie badań naukowych na praktykę w przedszkolu w oparciu o model kompetencji: wnioski i perspektywy ze Szwecji / Translating research to practice in preschool settings through a competency based model: Insights and perspectives from Sweden

   

 5. Dr Anna Waligórska (Uniwersytet SWPS, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS) – Pilotażowe wdrożenie modelu NPDC w Polsce – doświadczenia Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

   

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone