Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

Międzynarodowe Sympozjum- video


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA wybranych wystąpień z Międzynarodowego Sympozjum – Autyzm a praktyka oparta na dowodach: Interwencje i Interakcje, w którym brało udział kilkuset uczestników. Organizatorami Sympozjum było Centrum Terapii Autyzmu SOTIS i Uniwersytet SWPS, a wydarzenie odbyło się 16 marca w Warszawie, gromadząc na widowni kilkuset uczestników.

 

Celem sympozjum było przedstawienie współczesnego przeglądu oddziaływań dla dzieci i młodzieży z autyzmem łączących sferę kliniczną i badawczą. A tematami obu części sympozjum były kluczowe elementy oddziaływań opartych na dowodach:

  • rozwój dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych wobec osób z autyzmem
  • określenie technik terapii i oceny ryzyka ASD o wiarygodności potwierdzonej badaniami
  • uwzględnienie perspektywy różnych osób z otoczenia osoby z autyzmem w celu optymalnego określenia potrzeb i priorytetów dziecka i rodziny.  

 

 

Prof. Tadeusz Gałkowski (Uniwersytet SWPS) – Droga w kierunku dobrych praktyk w terapii autyzmu w Polsce – rys historyczny

 

Prof. Samuel Odom (University of North Carolina) – Identyfikacja praktyk opartych na badaniach w oddziaływaniach wobec dzieci i młodzieży z autyzmem – systematyczny przegląd autorstwa National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder/NPDC / Identification of Evidence-Based Practices for children and youth with autism - the National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder/NPDC systematic review

 

Prof. Samuel Odom (University of North Carolina) – Wspieranie stosowania praktyk opartych na badaniach w nauczaniu dzieci z autyzmem w USA - model NPDC / Promoting teachers’ use of Evidence-Based Practices for children with autism in the United States - the NPDC model

 

Prof. Lise Roll-Pettersson (University of Stockholm) – Przełożenie badań naukowych na praktykę w przedszkolu w oparciu o model kompetencji: wnioski i perspektywy ze Szwecji / Translating research to practice in preschool settings through a competency based model: Insights and perspectives from Sweden

 

Dr Anna Waligórska (Uniwersytet SWPS, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS) – Pilotażowe wdrożenie modelu NPDC w Polsce – doświadczenia Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

 

Dr n. med. Izabela Chojnicka (Uniwersytet Warszawski) – Narzędzie BOSCC do pomiaru efektywności terapii i leczenia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

 

Dr n. med. Anna Rozetti (Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – Wpływ osoby respondenta na wyniki badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu lub innych zaburzeń komunikacji i zachowań społecznych

 

Lek. med. Michał Wroniszewski (Fundacja SYNAPSIS) – Interakcja z rodzicami i specjalistami w doświadczeniach ogólnopolskiego programu badań przesiewowych Fundacji SYNAPSIS „Badabada”

 

2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone