Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Zaloguj się

Nie masz konta? zarejestruj się!          Przypomnij hasło.

zespół diagnostyczny sotis

Zespół diagnostyczny SOTIS

 

dr n. med. Joanna Grzesiewska 

Lekarz – specjalista psychiatra, p. o. Ordynatora Ogólnopsychiatrycznego V oddziału w Klinice Psychiatrii O/Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Młodszy Asystent na Wydziale Fizjoterapii Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2006 roku lekarz konsultujący w Ośrodku Leczenia Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Fundacja SYNAPSIS”. Od tego roku również prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. Joanna Grzesiewska przeszła szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, m.in.: Hipnoza Medyczna, Psychoanaliza Grupowa, Superwizja Indywidualna, Superwizja Grupowa. W chwili obecnej pisze prace doktorską. Wolny czas lubi spędzać słuchając dobrej muzyki i oglądając francuskie kino. Jej pasją jest Afryka oraz nurkowanie.

 
 

dr Anna Waligórska

Psycholog, dyrektor ds. badań i rozwoju Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej Instytutu Neurokognitywistyki i Informatyki Społecznej na Wydziale Psychologii SWPS. Członek Komisji ds. Autyzmu przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz członek Autism-Europe. Specjalizuje się w terapeutycznych i komunikacyjnych funkcjach przekazu wizualnego oraz zagadnieniach myślenia narracyjnego w terapii, szczególnie u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od 2005 r. współtworzy Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Autorka publikacji nt. skuteczności oddziaływań terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu (w tym z zastosowaniem nowych technologii) oraz psychologicznego oddziaływania obrazu. Wielokrotnie przedstawiała na konferencjach międzynarodowych wyniki badań nt. terapii autyzmu - m.in. w Strasbourgu (2011), na kongresach Autism Europe w Oslo (2007), Katanii (2010), Budapeszcie (2013). Tłumaczyła na polski międzynarodowe narzędzia do diagnozy/wspierania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (m.in. TTAP, Mesibov, Thomas, Chapman i Schopler, 2009, Specialisterne Assessment Model, 2012). Bierze udział w procesie walidacji ADOS-2 (czołowego narzędzia w diagnostyce autyzmu), ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, pracy z zespołami pedagogicznymi przy tworzeniu strategii włączenia społecznego osób z ASD, prowadzeniu grup kompetencji społecznych dla osób z Zespołem Aspergera oraz szkoleń dla rodziców i profesjonalistów. 

 

Urszula Gałka

Psycholog, terapeuta, szkoleniowiec. Ukończyła Wydział Psychologii na UW. Zatrudniona w Fundacji SYNAPSIS od 1993 r. do chwili obecnej. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy nozologicznej, funkcjonalnej i psychologicznej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Planuje i monitoruje przebieg procesu terapeutycznego. Prowadzi również zajęcia indywidualne z podopiecznymi oraz konsultacje i poradnictwo dla rodziców, również w zakresie trudnych zachowań. W latach 1989 – 1993 pracowała w Ośrodku Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży „Synapsis”. Od 2004 r. do chwili obecnej współpracuje z Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, gdzie pełni funkcję superwizora merytorycznego i konsultanta w zakresie diagnozy psychologicznej, funkcjonalnej dzieci z podejrzeniem CZR. W ramach oferty terapeutycznej Centrum Terapii Autyzmu SOTIS (programy konsultacyjne) opracowuje programy terapeutyczne do realizacji na terenie domu. Swoim doświadczeniem zawodowym, w zakresie diagnozy i terapii, wspiera również inne organizacje i placówki z terenu Polski działające na rzecz osób z autyzmem.

 

Karolina Kuncewicz-Sosnowska 

Psycholog, pedagog specjalny. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie ośrodków, współpracę z rodzicami, jakość świadczonych usług oraz rozwój i szkolenie zespołu. Prowadzi szkolenia dla rodziców i specjalistów. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz podyplomowe studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Z dziećmi z autyzmem pracuje od 2006 r. w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, nieustannie pogłębiając swoją wiedzę w tym obszarze. Pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Warszawskich Oddziałów CTA SOTIS. Uczestniczyła w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach uzyskując wiedzę z zakresu różnych metod i podejść terapeutycznych. Prywatnie mama bliźniąt Gabrysi i Olafa. Wolny czas lubi spędzać  podróżując z rodziną. Jej hobby to jazda konna.

 

Michał Waligórski

Psycholog (specjalizacja kliniczna dziecka na Uniwersytecie Warszawskim), diagnosta, trener, członek stowarzyszenia Autism-Europe, Wiceprezes Zarządu Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Od 2000r. pracuje z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera (dzieci, młodzież, dorośli). W latach 2002-2009 pracował w Fundacji SYNAPSIS, m.in. na stanowisku kierownika merytorycznego zespołu. Ukończył dwuletnie Studium Psychoterapii Rodzin organizowane przez grupę SYNAPSIS i dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom, organizowane przez Fundację SYNAPSIS. Certyfikowany trener VIT. Brał udział w licznych szkoleniach dotyczących m.in. zachowań trudnych, alternatywnej komunikacji, treningu kompetencji społecznych orz nowych metod i technik w terapii (m.in. RDI). Ukończył dwuletnie szkolenie dla profesjonalistów prowadzone przez Theo Peetersa z zakresu metody TEACCH. Swoją wiedzę pogłębiał podczas wizyt studyjnych w ośrodkach dla osób z autyzmem w Niemczech, Holandii, Francji oraz Hiszpanii. Autor artykułów naukowych i popularyzatorskich. Współtwórca idei programu kompleksowej terapii dzieci z autyzmem SOTIS oraz autorskiego sposobu pracy z osobami z zespołem Aspergera. Jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami merytorycznymi w SOTIS. Wspólnie z Zespołem wprowadza do Polski model NPDC.

 

Monika Rupińska

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta i superwizor behawioralny, diagnosta. Ukończyła Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, oraz  podyplomowe studia w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. Od 2007 roku pracuje klinicznie z dziećmi ze spektrum autyzmu wykorzystując metody poparte naukowo m.in. Stosowaną Analizę Zachowania. Stale pogłębia swoją wiedzę. Ukończyła Szkolenie PECS, w 2012r. uzyskała tytuł terapeuty behawioralnego, zaś w 2013r. superwizora behawioralnego (19/S/2013). W 2016r. otrzymała certyfikat z narzędzia przesiewowego do diagnozy autyzmu STAT. Współautorka artykułów dotyczących efektywności Stosowanej Analizy Zachowania oraz sytemu PECS w terapii dzieci z autyzmem w Postępach Nauk Medycznych. Od 2010 roku prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie SWPS dotyczące efektywnych terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczyła jako słuchacz i prelegent w wielu konferencjach dotyczących autyzmu. Merytorycznie i praktycznie wspierała tworzenie modelu pracy ogólnokrajowego ośrodka pomocy osobom z zespołem Downa i ze spektrum autyzmu w Gruzji „Children of Sun”.

W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS pełni funkcję Koordynatora Ośrodka na warszawskim Żoliborzu, gdzie odpowiada za terapię dzieci i wsparcie rodziców, szkolenie i jakość pracy zespołu terapeutycznego. Jako członek zespołu diagnostycznego uczestniczy w procesach diagnostycznych.

 

Małgorzata Andrzejewska 

Pedagog, terapeuta. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalizacji pedagogika przedszkolna i pedagogika rewalidacyjna oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą. Od 2010 roku pracuje z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Brała udział w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych. Ukończyła szkolenie z Picture Exhange Communication System (PECS). Uzyskała certyfikat z Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children - testu przesiewowego STAT oraz certyfikat z Autism Program Environment Rating Scale prowadzonego przez The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. W Centrum Terapii Autyzmu jest Koordynatorem Ośrodka na warszawskim Natolinie, gdzie odpowiada za terapię dzieci i wsparcie rodziców, szkolenie i jakość pracy zespołu terapeutycznego.

 

Joanna Kwaśniewska-Górska

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta, diagnosta. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne, studia podyplomowe w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS oraz kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Od 2009 roku pracuje klinicznie z dziećmi z autyzmem wykorzystując w terapii metody poparte naukowo. Stale pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W 2016 roku uzyskała certyfikat z narzędzia przesiewowego do diagnozy autyzmu STAT (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children). Ukończyła szkolenia m.in. diagnoza funkcjonalna dzieci  (PEP-R), postępowanie z zachowaniami trudnymi u dzieci ze spektrum aktyzmu, alternatywne metody komunikacji (PECS), trening kompetencji społecznych. Ukończyła pierwszy stopień Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS pełni funkcję Koordynatora Ośrodka na warszawskim Żoliborzu, gdzie odpowiada za terapię dzieci i wsparcie rodziców, szkolenie i jakość pracy zespołu terapeutycznego. Jako członek zespołu diagnostycznego uczestniczy w procesach diagnostycznych.

 

 

 

Szukaj w bazie wiedzy:
Podpowiedź: aby wyszukać odmiany danego słowa użyj `*` np.: wpisując `auty*` system wyszuka słowa: autyzm, autystyczny, autyzmowi itp. Możesz wpisać więcej jak jedno słowo. Minimalna długość słowa brana pod uwagę przy wyszukiwaniu to 3. Podczas szukania brane są pod uwagę wszystkie kategorie.
zespół diagnostyczny sotis
Artykułów: 1, strony:  1 
2011 © Sotis - wszelkie prawa zastrzeżone